Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-116099-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bên tham gia thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện
Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện kiểm tra thực địa, kiểm tra, thẩm tra lại hồ sơ; thực hiện đăng ký thế chấp vào hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế, thông báo và hướng dẫn cho người sử dụng đất nộp các khoản thu (phí và lệ phí theo quy định); chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bước 3: Hộ gia đình, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu số 01/ĐKTC, 02/ĐKBL của Thông tư liên bộ số 05/2005/TTLB-BTP-BTNMT ngày 16-6-2005)
Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thực hiện tại:
+ Phòng Công chứng (theo mẫu số 18, 19,/HĐTC của Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13-6-2006).
+ Hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu số 48, 49/HĐTC của Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13-6-2006).
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Tải về
Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính + Đối với tổ chức: 60.000 đồng/hồ sơ. + Đối với hộ gia đình cá nhân khu vực nông thôn: 60.000đồng/hồ sơ. + Đối với hộ gia đình cá nhân khu vực đô thị: 60.000 đồng/hồ sơ.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-116099-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33