Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-116297-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ xin gia hạn Chứng chỉ hành nghề Y (Dược) tại Phòng Y tế cấp huyện
Bước 2: Phòng Y tế cấp huyện xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ
Bước 3: Phòng Y tế cấp huyện xem xét lại hồ sơ; tiến hành thẩm định điều kiện hành nghề Y (Dược)
Bước 4: Cá nhân đến Phòng Y tế nộp tiền lệ phí thẩm định cơ sở
Bước 5: Phòng Y tế huyện trình Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề
Bước 6: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Y tế cấp huyện
Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề; bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân
Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật
Bản báo cáo tình hình hoạt động trong 05 năm
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết thực hiện đúng quy định của Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
' + 300.000đồng/hồ sơ đối với cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược. + 180.000 đồng/hồ sơ đối với việc thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề của Phòng khám đa khoa, huyên khoa. + 150.000 đồng/hồ sơ đối với việc thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề của Phòng khám Chẩn trị y học cổ truyền. + 90.000 đồng/hồ sơ thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thuốc đối với đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp; quầy thuốc; tủ thuốc Trạm Y tế.

0
18