Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-116417-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng y tế cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghềGiấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở, cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Y tế, phòng Y tế kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đã hoàn chỉnh thì hẹn ngày thẩm định tại cơ sở
Bước 2: Phòng Y tế nộp hồ sơ tại Sở Y tế
Bước 3: Sở Y tế thành lập Hội đồng tư vấn để xem xét và trình Giám đốc Sở Y tế cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở; Chứng chỉ hành nghề Dược cho cá nhân
Bước 4: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc được làm thành 2 bản, phòng Y tế nhận 1, Sở Y tế lưu 1 Chứng chỉ hành nghề Dược được làm thành 2 bản, phòng Y tế nhận 1, Sở Y tế lưu 1
Bước 5: Phòng Y tế photo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Chứng chỉ hành nghề Dược đã nhận để theo dõi, mời cơ sở, cá nhân đến phòng Y tế nhận bản chính. Cơ sở, cá nhân nộp phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề Dược
Bước 6: Phòng Y tế nộp phí, lệ phí về Sở Y tế (kèm theo bảng tổng hợp biên lai)
+ Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược do bị mất gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược.
+ Giấy báo mất Chứng chỉ hành nghề Dược có xác nhận của cơ quan công an cấp xã, phường nơi người đó bị mất Chứng chỉ hành nghề Dược.
+ 2 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm.
+ Hồ sơ đề nghị đổi Chứng chỉ hành nghề dược do hư hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược gồm:
+ Đơn đề nghị đổi Chứng chỉ hành nghề Dược.
+ Bản sao hợp pháp văn bản chấp thuận thay đổi địa chỉ thường trú của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược.
+ 2 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm.
+ Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược đã cấp.
+ Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
+ Giấy báo mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có xác nhận của cơ quan công an cấp xã, phường nơi người đó bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
+ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do hư hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc gồm:
+ Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
+ Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược mới đối với trường hợp thay đổi người quản lý chuyên môn về dược.
+Bản sao hợp pháp văn bản chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh thuốc của cơ quan cấp đăng ký kinh doanh đối với trường hợp thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh thuốc.
+ Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đã cấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dược 150.000đ
Phí thẩm định điều kiện hành nghề đối với đại lý bán thuốc hoặc kinh doanh thuốc 120.000 đ (đối với tỉnh, đồng bằng trung du)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; Chứng chỉ hành nghề dược (Quầy thuốc) - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-116417-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35