Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-116492-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến Phòng văn hóa và thông tin cấp huyện nộp hồ sơ
Bước 2: Bộ phận Văn phòng tiếp nhận và trình lãnh đạo
Bước 3: Căn cứ hồ sơ, Phòng tiến hành khảo sát địa điểm, lập biên bản đảm bảo các điều kiện họat động và trên cơ sở đó lập văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện thống nhất cho phép
Bước 4: Các tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Phòng văn hóa và thông tin
Đơn xin phép (được địa phương đồng ý và có xác nhận của các hộ liền kề)
Biên bản xác nhận đủ điều kiện họat động
Hợp đồng thỏa thuận mặt bằng (nếu có)
Giấy phép kinh doanh
Bản cam kết thực hiện đúng quy chế họat động kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục xin phép tổ chức chương trình hát cho nhau nghe - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-116492-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Văn hóa
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
45