Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-150957-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở kế hoạch và đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD - Sở kế hoạch và đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): + Tổng Cục thuế (Thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp) + Công an tỉnh Quảng Nam
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc Thông qua hệ thống bưu chính hoặc qua mạng điện tử thông qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (www.dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc www.businessregistration.gov.vn)
Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó Tổng Cục thuế phối hợp giải quyết trong 2 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục thành phần hồ sơ và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư trao giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả
Bước 3: Trong thời hạn 1 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhập đầy đủ, chính xác thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và chuyển thông tin của doanh nghiệp sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục thuế
Bước 4: Trong thời hạn 2 ngày làm việc, Tổng cục thuế tạo mã số doanh nghiệp và chuyển mã số doanh nghiệp sang cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đổi giấy chứng nhận cho doanh nghiệp
Bước 5: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo phiếu hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật
Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 điều 35 Luật doanh nghiệp
Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh
Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật
Tên của doanh nghiệp được đặt đúng theo quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 Luật Doanh nghiệp
Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh (theo mẫu)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký doanh nghiệp 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh (địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh) đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-150957-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20