Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-154204-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Y tế các huyện, thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Y tế các huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày làm việc, từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với người đăng ký hành nghề y tư nhân: Mua bộ hồ sơ tại Phòng Y tế (địa phương mà cá nhân đăng ký hành nghề)
Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp tại Phòng Y tế nơi đăng ký hành nghề
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Phòng Y tế huyện, thành phố trực tiếp tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.
Bước 2: Phòng Y tế tổ chức thẩm định cơ sở, nếu đạt chuyển hồ sơ về Sở Y tế.
Bước 3: Sở Y tế Quảng Nam tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra lại hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.
Bước 4: Sở Y tế thông qua hội đồng xét hành nghề y của Sở .
Bước 5: Sở Y tế Quảng Nam tiến hành cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề loại hình phòng khám đa khoa cho cơ sở đủ điều kiện quy định. Sau đó chuyển về phòng Y tế các huyện, thành phố để cấp cho các cơ sở.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phải đảm bảo các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất và trang thiết bị theo quy định
Chứng chỉ hành nghề y của người đứng đầu cơ sở (bản sao có công chứng)
Bảng diễn giải nhân sự và cơ sở vật chất kỹ thuật Phòng khám
Biên bản thẩm định của Phòng Y tế
Phiếu thu phí thẩm định cơ sở hành nghề Y tư nhân (300.000đ cho khu vực đồng bằng, 180.000đ cho khu vực miền núi)
Đơn đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân, loại hình phòng khám đa khoa (tự viết)
Số bộ hồ sơ: 01 bộ, bỏ vào bì hồ sơ kích thước 30x40cm bên ngoài ghi rõ tên, địa chỉ và danh mục các hồ sơ có trong bì theo thứ tự
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định điều kiện cơ sở hành nghề y Mức phí 300.000đ cho vùng đồng bằng và trung du, 180.000đ cho vùng miền núi) do Phòng Y tế thu
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám đa khoa - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-154204-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
17