Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-155176-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ, Hội đồng tuyển dụng viên chức của tỉnh hoặc của cơ quan, đơn vị, địa phương;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Thông báo: ít nhất 15 ngày trước ngày nhận hồ sơ;
- Nhận hồ sơ : ít nhất 15 ngày sau ngày thông báo;
- Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển : ít nhất 15 ngày trước ngày th tuyển hoặc xét tuyểni;
- Công bố kết quả thi và thông báo cho người dự thi : chậm nhất sau 30 ngày sau khi kết thúc kỳ thi hoặc kỳ xét tuyển;
- Nhận đơn xin phúc khảo, thông báo kết quả phúc khảo: 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi hoặc xét tuyển; - Công bố kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng hoặc kỳ xét tuyển: ít nhất 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi hoặc kỳ xét tuyển;
- Quyết định tuyển dụng: ít nhất 30 ngày sau khi có kết quả trúng tuyển.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệtQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương
- Lập Tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi qua Sở Nội vụ tỉnh) đề nghị cho chủ trương tuyển dụng (nêu rõ nhu cầu thiếu cần tuyển dụng).
- Quyết định (bản sao) của Ủy ban nhân dân tỉnh giao biên chế hằng năm.
Bước 2: Đối với Sở Nội vụ:
1 Trình Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức;
2 Tham mưu Quyết định Thành lập Hội đồng Tuyển dụng viên chức;
3 Tham mưu Quyết định Thành lập ban Thanh tra kỳ thi tuyển viên chức;
4 Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Bước 3: Đối với Hội đồng Tuyển dung viên chức
1- Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức;
2- Trình cấp có thẩm quyền Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức;
3- Hướng dẫn tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức;
4- Thông báo tuyển dụng VC (thi tuyển hoặc xét tuyển) trên các phương tiện thông tin đại chúng;
5- Thẩm định, tổng hợp lên danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức;
6- Giấy báo gửi đến các thi sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức (nếu tổ chức thi tuyển);
7- Thông báo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức;
8- Thông báo thời gian phúc khảo và chấm phúc khảo nếu tổ chức thi tuyển; Thông báo thời gian phúc khảo và xét phúc khảo nếu tổ chức xét tuyển viên chức;
9- Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức;
10- Trình cấp có thẩm quyền Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức;
11- Gửi giấy báo đến các thí sinh trúng tuyển viên chức.
12- Trình cấp có thẩm quyền Quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển VC.
Bước 4: Đối với thí sinh dự thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7, biễu mẫu này và nộp tại cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia dự tuyển
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau đây:a) Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
b) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi. Đối với ngành nghề đặc biệt, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và có thể trên 45 tuổi nhưng không được quá 50 tuổi;
Đối với các trường hợp đăng ký dự tuyển vào một số ngành nghề đặc biệt mà đang ở độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi thì thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 18 của Nghị định này;
c) Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;
d) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;
đ) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
2. Căn cứ vào tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ, cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức hoặc đơn vị được quyền tuyển dụng viên chức có thể bổ sung thêm một số điều kiện khi tuyển dụng.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về tuổi tuyển dụng đối với ngành nghề đặc biệt.
Yêu cầu: Trong hạn 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo đã trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng, người trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ dự tuyển theo quy định tại cơ quan, đơn vị tuyển dụng.
Đơn xin dự tuyển
Bản khai Sơ yếu lý lịch
Giấy chứng nhận sức khỏe
Các văn bằng, chứng chỉ (bản sao)
Bản điểm kết quả toàn khóa học (bản sao)
Các giấy tờ ưu tiên (nếu có) (bản sao)
Sổ BHXH, hộ khẩu, hợp đồng lao động (nếu có) (bản sao)
04 phong bì có dám tem và ghi địa chỉ người nhận; 02 ảnh cở 4cmx6cm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng Viên chức - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-155176-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
41