Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-155189-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ, Hội đồng tuyển dụng công chức
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thông báo : ít nhất 15 ngày trước ngày nhận hồ sơ; - Nhận hồ sơ : ít nhất 15 ngày sau ngày thông báo; - Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi : ít nhất 15 ngày trước ngày thi; - Công bố kết quả thi và thông báo cho người dự thi : chậm nhất sau 30 ngày sau khi kết thúc kỳ thi; - Nhận đơn xin phúc khảo, thông báo kết quả phúc khảo: 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi; - Công bố kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng: ít nhất 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi; - Quyết định tuyển dụng: ít nhất 30 ngày sau khi có kết quả trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệtQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước: Lập Tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi qua Sở Nội vụ tỉnh) đề nghị cho chủ trương tuyển dụng (nêu rõ nhu cầu thiếu cần tuyển dụng)
Quyết định (bản sao) của Ủy ban nhân dân tỉnh giao biên chế hằng năm
Bước 2: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương thi tuyển công chức dự bị
Tham mưu Quyết định Thành lập Hội đồng Tuyển dụng công chức dự bị
Tham mưu Quyết định Thành lập ban Thanh tra kỳ thi tuyển công chức dự bị
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức dự bị của các cơ quan, đơn vị, địa phương
Bước 3: Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức dự bị
Trình cấp có thẩm quyền Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức dự bị
Hướng dẫn sơ tuyển công chức dự bị
Thông báo tuyển dụng công chức dự bịtrên các phương tiện thông tin đại chúng
Thẩm định, tổng hợp lên danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức dự bị
Giấy báo gửi đến các thi sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức dự bị
Thông báo kết quả thi tuyển công chức dự bị
Thông báo thời gian phúc khảo và chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức dự bị
Thông báo kết quả trúng tuyển công chức dự bị
Trình cấp có thẩm quyền Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức dự bị
Gửi giấy báo đến các thí sinh trúng tuyển công chức dự bị
Trình cấp có thẩm quyền Quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển công chức dự bị
Bước 4: Đối với thí sinh dự thi tuyển công chức dự bị hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7, biễu mẫu này và nộp tại cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia dự tuyển
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người đăng ký dự tuyển công chức dự bị phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch đăng ký dự tuyển và có đủ các điều kiện sau đây:
1. Công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
2. Phẩm chất đạo đức tốt;
3. Tuổi đời phải từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi;
4. Có đơn xin dự tuyển và lý lịch rõ ràng: có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định của ngạch đăng ký dự tuyển;
5. Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;
6. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
Căn cứ vào tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ, cơ quan tuyển dụng có thể bổ sung thêm một số điều kiện đối với người dự tuyển.
Yêu cầu:
Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo đã trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng, người trúng tuyển có trach snhiệm hoàn chỉnh hồ sơ dự tuyển như quy định và xuất trình bản gốc các loại văn bằng, chứng chỉ hoặc các loại giấy từ ưu tiên (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức.
Đơn xin dự tuyển
Bản khai Sơ yếu lý lịch
Giấy chứng nhận sức khỏe
Các văn bằng, chứng chỉ (bản sao)
Bản điểm kết quả toàn khóa học (bản sao)
Các giấy tờ ưu tiên (nếu có) (bản sao)
Sổ BHXH, hộ khẩu, hợp đồng lao động (nếu có) (bản sao)
04 phong bì có dám tem và ghi địa chỉ người nhận; 02 ảnh cở 4cmx6cm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin dự tuyển công chức dự bị
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Dưới 100 thi sinh tham dự, thu 130.000 (một trăm ba mưới ngàn) đồng/ thí sinh/lần dự thi
Từ 100 đến dưới 500 thi sinh tham dự, thu 100.000 (một trăm ngàn) đồng/ thí sinh/lần dự thi
Từ 1000 thi sinh tham dự trở lên, thu 60.000 (sáu mươi ngàn) đồng/ thí sinh/lần dự thi
Từ 500 đến dưới 1000 thi sinh tham dự, thu 70.000 (bảy mươi ngàn) đồng/ thí sinh/lần dự thi
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng Công chức dự bị - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-155189-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
18