Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-008240-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí-Xuất bản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với cá nhân, tổ chức:
- Nộp hồ sơ tại phòng Báo chí-Xuất bản của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi vào tất cả các ngày làm việc trong tuần trong giờ hành chính.
- Nhận giấy biên nhận của Sở có hẹn ngày trả hồ sơ.
Bước 2: Đối với phòng Báo chí-Xuất bản:
- Nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thì viết phiếu hẹn ngày trả hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp thức sẽ đề nghị bổ sung.
Đơn xin phép hoạt động in theo mẫu quy định
Tài liệu chứng minh có mặt bằng sản xuất, danh mục thiết bị in chính
Lý lịch trích ngang của Giám đốc hoặc chủ cơ sở in
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở in có công chứng
Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống hàng giả cho cơ sở in của địa phương - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-008240-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24