Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-023219-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phù hiệu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách bằng taxi: - Bước 1: Doanh nghiệp vận tải khách bằng taxi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định
- Bước 2: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Văn thư Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi
- Bước 3: Người được ủy quyền đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Bước 1: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn chỉnh theo quy định
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành việc cấp phù hiệu theo quy định
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao phù hiệu cho doanh nghiệp tại Tổ một cửa
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Vào các ngày thứ 3, 4, 5 và thứ 7 hàng tuần
+ Sáng: từ 7h30 đến 11h00
+ Chiều: từ 13h30 đến 16h30
Thời gian trả kết quả: + Vào các ngày thứ 3, 4, 5 và sáng thứ 7 hàng tuần
+ Sáng: từ 7h30 đến 11h00
+ Chiều: từ 13h30 đến 16h30
Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi của doanh nghiệp kèm theo danh sách xe ô tô theo mẫu số 3
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có loại hình kinh doanh vận tải bằng taxi (bản phô tô có chứng thực)
Phương án hoạt động vận tải khách bằng taxi theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007
Bản phô tô Giấy đăng ký xe ô tô
Trường hợp doanh nghiệp bổ sung hoặc thay thế xe hoặc ngừng hoạt động phải có giấy đề nghị kèm theo danh sách xe ô tô theo quy định tại Phụ lục 2 gửi cơ quan có thẩm quyền để được cấp phù hiệu mới và thu hồi phù hiệu đối với ô tô bị thay thế hoặc ngừng hoạt động
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi
Tải về
Phương án hoạt động vận tải khách bằng taxi
Tải về

0
23