Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-026462-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ hơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hộ tịch - Quốc tịch - Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Thời hạn giải quyết: Được giải quyết ngay sau khi nhận được yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy tờ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: + Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có thể trực tiếp đến Sở Tư pháp hoặc gửi đề nghị qua đường bưu điện, hoặc có thể ủy quyền cho người khác làm thay
+ Bước 2: Nhận kết quả bản sao hộ tịch tại Sở Tư pháp
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Bước 1: Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp căn cứ vào sổ hộ tịch của từng loại việc ghi vào bản sao hộ tịch theo yêu cầu của công dân
+ Bước 2: Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự bản sao các giấy tờ hộ tịch theo yêu cầu
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7), trong giờ hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo quy định tại Điều 64 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì:
Sở Tư pháp nơi lưu trữ sổ đăng ký hộ tịch thực hiện cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước đây đã đăng ký hộ tịch tại Việt Nam
Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu đối với công dân Việt Nam hoặc Hộ chiếu (đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài)
Văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ trong trường hợp ủy quyền
Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ đó
* Lưu ý: Trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch. 5.000đ/01 bản sao
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-026462-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
18