Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-026462-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Được giải quyết ngay sau khi nhận được yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy tờ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: + Người yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có thể trực tiếp đến Sở Tư pháp hoặc gửi đề nghị qua đường bưu điện, hoặc có thể ủy quyền cho người khác đến Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi xin cấp bản sao
+ Nộp yêu cầu và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hộ tịch - Quốc tịch - Lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp
Đối với cơ quan thực hiện: + Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp căn cứ vào Sổ hộ tịch của từng loại việc ghi vào bản sao hộ tịch theo yêu cầu của công dân
+ Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự bản sao các giấy tờ hộ tịch theo yêu cầu của đương sự
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7), trong giờ hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Sở Tư pháp nơi lưu trữ Sổ đăng ký hộ tịch thực hiện cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch
Trường hợp không có điều kiện trực tiếp đến Sở Tư pháp để yêu cầu thì có thể ủy quyền làm thay, nếu người được ủy quyền không phải là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì phải có văn bản ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải được chứng thực hợp lệ
Số bộ hồ sơ: Không yêu cầu
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch. 5.000đ/01 bản sao
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-026462-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23