Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-027237-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hoặc Bộ phận Văn thư, Sở Ngoại vụ.
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị xác nhận thành lập VPĐH công trình, dự án tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc Bộ phận Văn thư của Sở Ngoại vụ.
Bước 2: Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc Bộ phận chuyên môn thẩm tra nội dung và tính pháp lý các loại văn bản, giấy tờ cần có trong hồ sơ theo quy định trước khi tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không phù hợp theo quy định thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;
Văn bản đề nghị xác nhận thành lập VPĐH công trình, dự án tại Quảng Ngãi (Theo mẫu đính kèm);
Bản sao có chứng thực Giấy phép thầu do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp;
Quyết định hoặc Thư bổ nhiệm/ủy nhiệm hợp pháp người làm Trưởng đại diện VPĐH công trình, dự án tại Quảng Ngãi của nhà thầu nước ngoài (bản tiếng nước ngoài và bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực);
Đại diện của nhà thầu nước ngoài đi làm thủ tục phải có Giấy giới thiệu của nhà thầu, kèm theo bản photo CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp tư vấn đi làm thay thì phải có Giấy ủy quyền của nhà thầu nước ngoài.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TẠI QUẢNG NGÃI
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận thành lập Văn phòng điều hành công trình, dự án của nhà thầu nước ngoài - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-027237-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Ngoại giao-lãnh sự
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21