Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-027440-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh Quảng Ngãi, Tòa án nhân dân đã xét xử vụ án liên quan đến đương sự
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: -Trường hợp những hồ sơ đơn giản: 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp những hồ sơ phức tạp cần phải tra cứu hồ sơ của Cục hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát thuộc Bộ công an và Tòa án (nếu có) thì thời hạn không quá 33 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu Lý lịch tư pháp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân:: + Bước 1: Người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp phải làm đơn theo mẫu quy định. Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải được khai đầy đủ, rõ ràng và chính xác.
+ Bước 2: Nộp đơn yêu cầu cùng bản chụp Giấy Chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh nơi thường trú của đương sự (đối với công dân Việt Nam); bản chụp Hộ chiếu và Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam (đối với người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam).
Nộp hồ sơ và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hộ tịch - Quốc tịch - Lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp.
+ Bước 3: Mang Phiếu biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hộ tịch - Quốc tịch - Lý lịch tư pháp để nhận kết quả.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:: + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp hướng dẫn người nộp khai mẫu đơn yêu cầu; kiểm tra các nội dung khai trong đơn và sự hợp lệ của các giấy tờ kèm theo; nếu có điểm nào còn thiếu hoặc chưa rõ thì đề nghị người nộp đơn bổ sung hoặc làm rõ. Nếu xét thấy hồ sơ đã hợp lệ thì thụ lý hồ sơ, thu lệ phí và viết Phiếu biên nhận giao cho người nộp. Trong trường hợp xét thấy vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, Sở Tư pháp hướng dẫn cho đương sự nộp hồ sơ theo đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
+ Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp làm thủ tục gửi Phiếu xác minh lý lịch tư pháp và kèm theo một bộ hồ sơ cho Công an tỉnh để tra cứu hồ sơ.
+ Bước 3: Sau khi nhận Thông báo kết quả xác minh lý lịch tư pháp của Công an tỉnh, nếu thấy có tình tiết nghi ngờ đương sự có án, nhưng chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc phần ghi về tình trạng tiền án của đương sự có điểm chưa rõ ràng, đầy đủ thì Sở Tư pháp liên hệ với Tòa án đã xét xử vụ án liên quan đến đương sự để tra cứu hồ sơ án lưu nhằm làm rõ đương sự có án hay không có án.
+ Bước 4: Sau khi nhận kết quả tra cứu hồ sơ của cơ quan Công an và Tòa án (nếu có), Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự.
Phiếu Lý lịch tư pháp có một loại bản chính, không được sao chép. Tùy theo mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của đương sự, Sở Tư pháp cấp cho đương sự số lượng Phiếu cần thiết.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7), trong giờ hành chính.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Những trường hợp sau đây không được cấp Phiếu lý lịch tư pháp:
- Xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người khác mà không được ủy quyền.
- Người đang là bị can, bị cáo trong vụ án hình sự.
- Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu quy định)
- Bản chụp Giấy chứng minh nhận dân và bản chụp Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường trú của đương sự; đối với người nước ngoài thì nộp bản chụp Hộ chiếu và bản chụp Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú. Khi nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu (đối với công dân Việt Nam) hoặc Hộ chiếu và Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam (đối với người nước ngoài) để kiểm tra và đối chiếu.
Trong trường hợp ủy quyền làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải có văn bản ủy quyền được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người ủy quyền hoặc người được ủy quyền chứng nhận; người ủy quyền là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; nếu người ủy quyền là người nước ngoài đã rời Việt Nam thì văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho trường hợp người yêu cầu cấp phiếu trực tiếp làm (Mẫu số 02/TP-LLTP)
Tải về
Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp dùng cho trường hợp ủy quyền xin cấp phiếu (Mẫu số 02/TP-LLTP)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp Mức thu là 100.000đ/lần cấp/người;Riêng các trường hợp công dân Việt Nam cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ (gọi chung là chương trình 135) áp dụng mức thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp là 50.000đ/lần cấp/người
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-027440-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20