Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-028795-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ đăng ký khai tử được nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hộ tịch - Quốc tịch - Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Thời hạn giải quyết: Được giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ. Trong trường hợp cần xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: + Bước 1. Thân nhân của người chết, trường hợp không có thân nhân thì chủ nhà hoặc người có trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, nơi người đó cư trú hoặc công tác trước khi chết hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn ở mục thành phần, số lượng hồ sơ và nộp tại Sở Tư pháp
Trường hợp vì lý do khách quan, cá nhân trên không thể đi đăng ký thì có thể ủy quyền hợp lệ cho người khác làm thay
+ Bước 2: Người đi đăng ký khai tử phải có mặt tại Sở Tư pháp để ký vào Sổ đăng ký khai tử và nhận kết quả bản chính Giấy chứng tử
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, nếu các giấy tờ do người đi đăng ký khai tử nộp và xuất trình còn thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn đương sự bổ sung; nếu thấy việc đăng ký khai tử không đúng thẩm quyền thì hướng dẫn đương sự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Trong trường hợp các giấy tờ đã đầy đủ, hợp lệ và việc đăng ký khai tử là đúng thẩm quyền, thì tiến hành tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đăng ký khai tử
+ Bước 2: Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký khai tử và bản chính Giấy chứng tử. Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp một bản chính Giấy chứng tử cho người đi đăng ký khai tử. Bản sao Giấy chứng tử được cấp theo yêu cầu của người đi đăng ký khai tử
+ Bước 3: Sau khi đăng ký khai tử, Sở Tư pháp gừi cho Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao 01 bản sao Giấy chứng tử để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước mà người chết là công dân hoặc thường trú
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7), trong giờ hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định thẩm quyền đăng ký khai tử thì:
+ Việc đăng ký khai tử cho người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam được thực hiện tại Sở Tư pháp tỉnh (thành phố), nơi cư trú cuối cùng của người đó, nếu thân nhân của họ có yêu cầu
+ Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết, thì Sở Tư pháp tỉnh (thành phố), nơi người đó chết thực hiện việc đăng ký khai tử
Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế cho Giấy báo tử theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP
Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP
Hộ chiếu, thẻ thường trú, thẻ tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú của người chết (bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu)
Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi khai tử (bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu)
Văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ trong trường hợp ủy quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký khai tử
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-028795-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
31