Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-028795-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Được giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân:: Người đi đăng ký khai tử phải nộp các giấy tờ theo quy định của pháp luật
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:: Bước 1: Sau khi kiểm tra hồ sơ, nếu các giấy tờ do người đi đăng ký khai tử nộp và xuất trình chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, thì hướng dẫn đương sự bổ sung; nếu thấy việc đăng ký khai tử không đúng thẩm quyền thì trả hồ sơ và hướng dẫn đương sự đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Trong trường hợp các giấy tờ đã đầy đủ, hợp lệ và việc đăng ký khai tử là đúng thẩm quyền, thì tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đăng ký khai tử.
Bước 2: Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký khai tử và bản chính Giấy chứng tử. Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp một bản chính Giấy chứng tử cho người đi đăng ký khai tử.
Bước 3: Sau khi đăng ký khai tử, Sở Tư pháp gửi cho Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao 01 bản sao Giấy chứng tử để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước mà người chết là công dân hoặc thường trú.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết, thì Sở Tư pháp tỉnh (thành phố), nơi người đó chết thực hiện việc đăng ký khai tử.
Việc đăng ký khai tử cho người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam được thực hiện tại Sở Tư pháp tỉnh (thành phố), nơi cư trú cuối cùng của người đó, nếu thân nhân của họ có yêu cầu.
Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế cho Giấy báo tử theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP
Trường hợp cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp không biết rõ về nhân thân và nơi cư trú của người chết thì xuất trình Hộ chiếu, thẻ thường trú, thẻ tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú để kiểm tra và xác định thẩm quyền đăng ký khai tử
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-028795-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [1]

0
26