Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-028802-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ xin cấp lại bản chính Giấy khai sinh được nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hộ tịch - Quốc tịch - Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Thời hạn giải quyết: Được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trong trường hợp phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: + Bước 1: Người yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh nộp hồ sơ theo hướng dẫn ở mục thành phần, số lượng hồ sơ tại Sở Tư pháp
Người yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh có thể ủy quyền cho người khác làm thay hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính
+ Bước 2: Nhận kết quả bản chính Giấy khai sinh tại Sở Tư pháp
Đối với cơ quan thực hiện: + Bước 1: Sau khi nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp kiểm tra Sổ bộ đăng ký khai sinh đang lưu giữ để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh cấp lại (trường hợp Sổ bộ đăng ký khai sinh do Sở Tư pháp lưu giữ)
Có văn bản đề nghị UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã cung cấp thông tin liên quan đến nội dung khai sinh để ghi vào bản chính Giấy khai sinh cấp lại. (trường hợp người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước đây đã đăng ký khai sinh tại UBND xã)
+ Bước 2: Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp căn cứ vào sổ đăng ký khai sinh đang lưu trữ và kết quả cung cấp thông tin của UBND huyện, UBND xã để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh. Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự một bản chính Giấy khai sinh mới, thu hồi Giấy khai sinh cũ (nếu có).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7), trong giờ hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì:
- Trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh
- Sở Tư pháp tỉnh, nơi trước đây đương sự đã đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh
Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh (theo mẫu), bản chính Giấy khai sinh cũ (nếu có)
Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu đối với công dân Việt Nam hoặc Hộ chiếu (đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài)
Văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ trong trường hợp ủy quyền
Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ đó
* Lưu ý: Trong trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực, trường hợp trực tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại bản chính giấy khai sinh. 10.000đ/ 01 trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-028802-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27