Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-028839-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong trường hợp cấn xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Quyết định hành chính Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân:: Bước 1: Người đi đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định).
Bước 2: Người đi đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi phải nộp các giấy tờ theo quy định cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hộ tịch-Quốc tịch-Lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp.
Đối với cơ quan thực hiện:: Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp phải kiểm tra các giấy tờ do người đi đăng ký nộp, nếu các giấy tờ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn đương sự bổ sung; nếu thấy việc đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nuôi con nuôi không đúng thẩm quyền thì trả hồ sơ và hướng dẫn đương sự đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Bước 2: Trong trường hợp các giấy tờ đã đầy đủ, hợp lệ, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào sổ đăng ký theo từng loại việc và bản chính Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự một bản chính giấy tờ hộ tịch theo từng loại việc. Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng ký lại (nếu có) phải được thu hồi và lưu hồ sơ. Trong cột ghi chú của sổ hộ tịch và dưới tiêu đề của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ “Đăng ký lại”.
Bước 3: Khi đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi, nếu trường hợp đương sự đã được thôi quốc tịch Việt Nam, đã nhập quốc tịch nước ngoài, thì phần ghi về quốc tịch của người đó trong Sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch vẫn phải ghi quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch hiện tại của đương sự được ghi chú vào Sổ hộ tịch và mặt sau của giấy tờ hộ tịch.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7), trong giờ hành chính.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài đã đăng ký khai sinh tại Việt Nam nhưng bản chính giấy tờ hộ tịch và sổ đăng ký hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì được đăng ký lại
Khi đăng ký lại việc kết hôn, nhận nuôi con nuôi, các bên đương sự phải có mặt. Quan hệ hôn nhân, quan hệ giữa cha mẹ nuôi với con nuôi được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn hoặc đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây
Tờ khai đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi (theo mẫu quy định) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cấp huyện nơi đã đăng ký việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi trước đây, trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao đã được cấp hợp lệ trước đây.
Trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã không có căn cứ để xác định được đương sự đã đăng ký hộ tịch, thì Uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ xác nhận về việc sổ đăng ký hộ tịch của năm đó không còn lưu trữ. Trường hợp việc hộ tịch trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì do Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận. Xác nhận về việc sổ hộ tịch không còn lưu trữ được thay cho xác nhận đương sự đã đăng ký hộ tịch.
Trong trường hợp người được ủy quyền đi đăng ký lại việc sinh, việc tử mà không phải là ông, bà cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người xin đăng ký lại việc sinh, việc tử thì phải có giấy ủy quyền, văn bản ủy quyền phải được chứng thực hợp lệ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
-Tờ khai đăng ký lại nhận nuôi con nuôi (Mẫu STP/HT-2006-CN.5)
-Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (Mẫu STP/HT-2006-KH.2)
-Tờ khai đăng ký lại việc sinh (Mẫu STP/HT-2006-KS.2)
-Tờ khai đăng ký lại việc tử (Mẫu STP/HT-2006-KT)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký lại việc nuôi con nuôi 2.000.000đ/ 01 trường hợp.
Lệ phí đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn 0
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-028839-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [1]

0
76