Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-029005-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ đăng ký khai sinh được nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hộ tịch - Quốc tịch- Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp Quãng Ngãi
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cần xác minh, thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 3 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: Bước 1:Người đi đăng ký khai sinh phải hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn ở mục thành phần, số lượng hồ sơ và nộp tại Sở Tư pháp
Người yêu cầu đăng ký khai sinh có thể ủy quyền cho người khác làm thay
Bước 2: Người đi đăng ký khai sinh phải có mặt tại Sở Tư pháp để ký vào sổ đăng ký khai sinh và nhận kết quả bản chính Giấy khai sinh
Đồi với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, nếu các giấy tờ do người đi đăng ký khai sinh nộp và xuất trình còn thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để đương sự bổ sung, nếu thấy việc đăng ký khai sinh không đúng thẩm quyền thì hướng dẫn đương sự liên hệ cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong trường hợp các giấy tờ đã đủ, hợp lệ và việc đăng ký khai sinh là đúng thẩm quyền thì tiến hành nộp hồ sơ và giải quyết đăng ký khai sinh
Bước 2: Cán bộ Hộ tịch của Sở tư pháp ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Giám đốc Sở tư pháp ký và cấp một bản chính Giấy khai sinh cho người đi khai sinh. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi đăng ký khai sinh
Trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú nếu không xác định được người cha thì phần ghi về người cha trong sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh đề trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con thì Sở Tư pháp kết hợp việc nhận con và đăng ký khai sinh
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần ( từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy) trong giờ hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định thẩm quyền đăng ký khai sinh thì:
Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha và mẹ là người nước ngoài, được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ, nếu họ có yêu cầu.
Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam, được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của người mẹ hoặc người cha là công dân Việt Nam.
Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của người mẹ.
Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định
Giấy chứng sinh hoặc Giấy tờ thay thế cho Giấy chứng sinh
Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp, nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực
Xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em ( nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn)
Giấy thỏa thuận của cha, mẹ trẻ em về việc chọn quốc tịch cho con. Trường hợp cha mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con Giấy thỏa thuận về việc chọn quốc tịch phải có xác nhận của của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật nước đó.
Đối với trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài mà chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài, thì khi đăng ký khai sinh người đi khai sinh phải có giấy cam đoan về việc trẻ em đó chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài. Người đi khai sinh phải xuất trình hộ chiếu của trẻ em, trường hợp trẻ em không có giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác chứng minh việc sinh thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh.
Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký khai sinh ủy quyền cho người khác làm thay. Văn bản ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ
Trường hợp cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp không biết rõ về nhân thân và nơi cư trú của đương sự thì yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (Đối với công dân Việt Nam ở trong nước). Thẻ thường trú, thẻ tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để kiểm tra xác định về cá nhân người đó và làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-029005-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30