Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-030551-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý sát hạch-Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: không qúa 10 ngày làm việc sau khi có quyết định Trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: - Bước 1: Người có Giấy phép lái xe chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo qui định
- Bước 2: Cá nhân hoặc người được uỷ quyền hoặc người được giới thiệu đến nộp hồ sơ tại Tổ Tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả Sở giao thông vận tải Quảng Ngãi
- Bước 3: Cá nhân hoặc người được uỷ quyền hoặc người được giới thiệu đến nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Thời gian nhận và hoàn trả hồ sơ:
+ Vào các ngày thứ 3,4,5,7 trong tuần
+ Sáng: từ 7h30 đến 11h
+ Chiều: từ 13h30 đến 16h30
- Thời gian trả kết quả:
+ Vào các ngày thứ 3,4,5,7 trong tuần
+ Sáng: từ 7h30 đến 11h
+ Chiều: từ 13h30 đến 16h30
- Bước 1: Tổ Tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ cấp, đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (ôtô, môtô) theo thông tư 07/2009/TT-BGTVT qui định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
+ Nếu hồ sơ phù hợp quy định hiện hành, người tiếp nhận lập Phiếu biên nhận hồ sơ giao cho người nộp
+ Nếu hồ sơ không đáp ứng qui định hoặc không đủ điều kiện để cấp, đổi Giấy phép lái xe người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để công dân điều chỉnh, bổ sung đầy đủ
- Bước 2: Tổ Tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả bàn giao hồ sơ cho Ban Quản lý hồ sơ
- Bước 3: Ban Quản lý hồ sơ rà soát, Kiểm tra các điều kiện theo qui định, lập danh sách người có nhu cầu dự sát hạch theo mẫu phụ lục 24 ban hành kèm theo thông tư 07/2009/TT-BGTVT qui định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
+ Trình lãnh đạo Sở ra Quyết định cho phép tổ chức kỳ sát hạch
- Bước 4: Tổ Tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả trả kết quả hồ sơ cấp, đổi Giấy phép lái xe cho công dân
- Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe (theo mẫu qui định): Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe
- Đơn đề nghị dự sát hạch lại
- Giấy chứng nhận sức khỏe do bác sĩ bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp
- 03 ảnh 3x4
- Bản phô tô giấy Chứng minh nhân dân
- Bản chính Giấy phép lái xe
- Hồ sơ gốc lái xe (gồm: biên bản chấm thi, chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo của hạng Giấy phép lái xe đang sử dụng)
- Các giấy tờ trên là bản sao có công chứng hoặc kèm bản chính để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
- Phí cấp đổi GPLX (Theo thông tư 53 /2007/TT-BTC ngày 21 tháng 05 năm 2007 của Bộ tài chính) 30.000 đồng
- Thi lý thuyết (Theo thông tư 53 /2007/TT-BTC ngày 21 tháng 05 năm 2007 của Bộ tài chính) 70.000 đồng
- Thi thực hành trên đường giao thông công cộng (Theo thông tư 53 /2007/TT-BTC ngày 21 tháng 05 năm 2007 của Bộ tài chính) 50.000 đồng
- Thi thực hành trong hình (Theo thông tư 53 /2007/TT-BTC ngày 21 tháng 05 năm 2007 của Bộ tài chính) 230.000đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép lái xe bị trễ hạn còn hồ sơ gốc - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-030551-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38