Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-035640-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng nuôi trồng thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nuôi trồng thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản công bố Tiêu chuẩn chất lượng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Hướng dẫn cơ sở lập và gửi hồ sơ Công bố tiêu chuẩn chất lượng
- Xử lý hồ sơ:
+ Nếu chưa đạt yêu cầu cơ sở hoàn chỉnh.
+ Nếu đạt xác nhận vào bản Công bố tiêu chuẩn chất lượng đồng thời cấp mã số Công bố tiêu chuẩn chất lượng cho hàng hóa của cơ sở.
:
- Bản công bố Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa.
- Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa công bố (tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn nước ngoài) kèm theo quyết định ban hành.
- Nhãn hàng hóa kèm theo.
- Bản sao phiếu đánh giá kết quả khảo nghiệm, thử nghiệm (đối với hàng hóa cần nghiên cứu khảo nghiệm, thử nghiệm trước khi lưu thông).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công bố Tiêu chuẩn chất lượng (CBTCCL) đối với thức ăn, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-035640-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21