Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-036810-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu công chứng tổ chức hành nghề công chứng
Bước 2: Nhận kết quả tại tổ chức hành nghề công chứng nơi nộp hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
- Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản về việc cung cấp hồ sơ công chứng phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc đã công chứng thì tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm cung cấp bản sao văn bản công chứng và các giấy tờ khác có liên quan. Việc đối chiếu bản sao văn bản công chứng với bản chính chỉ được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng nơi đang lưu trữ hồ sơ công chứng
- Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch và người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01/PYC)
Số bộ hồ sơ: không quy định cụ thể
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp bản sao văn bản công chứng 5.000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 3.000 đồng nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [65]
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Quảng Ngãi
Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Trụ sở tiếp công dân của tỉnh - Quảng Ngãi
Gia hạn, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình - Quảng Ngãi
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Quảng Ngãi
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch - Quảng Ngãi
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch - Quảng Ngãi
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch - Quảng Ngãi
Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước - Quảng Ngãi
Rút tiền ký quỹ trong trường hợp doanh nghiệp đã được Cục Quản lý cạnh tranh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy chứng nhận (GCN) cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Trường hợp thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và mặt hàng kinh doanh) - Quảng Ngãi
Đăng ký hộ kinh doanh - Quảng Ngãi
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh - Quảng Ngãi
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Quảng Ngãi
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Quảng Ngãi
Thẩm định và cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Quảng Ngãi
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Quảng Ngãi
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Quảng Ngãi
Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 - Quảng Ngãi
Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Quảng Ngãi
Thẩm tra thiết kế khi thay đổi thiết kế hạng mục hoặc toàn bộ công trình; sửa chữa, cải tạo công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Quảng Ngãi
Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Quảng Ngãi
Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính - Quảng Ngãi
Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch - Quảng Ngãi
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Quảng Ngãi
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, giấy tờ, văn bản song ngữ - Quảng Ngãi
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế - Quảng Ngãi
Chứng thực văn bản khai nhận di sản thừa kế - Quảng Ngãi
Chứng thực hợp đồng ủy quyền - Quảng Ngãi
Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở - Quảng Ngãi
Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở - Quảng Ngãi
Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở - Quảng Ngãi
Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản là động sản - Quảng Ngãi
Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản là động sản - Quảng Ngãi
Chứng thực hợp đồng tặng cho tài sản là động sản - Quảng Ngãi
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Quảng Ngãi
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Quảng Ngãi
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Quảng Ngãi
Đề nghị tặng thưởng (hoặc truy tặng) huân chương cho các đối tượng có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể - Quảng Ngãi
Đề nghị tặng (hoặc truy tặng) danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Quảng Ngãi
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu - Quảng Ngãi
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Quảng Ngãi
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Quảng Ngãi
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất - Quảng Ngãi
Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục - Quảng Ngãi
Cho phép thành lập trường tiểu học tư thục - Quảng Ngãi
Thành lập (hoặc sáp nhập, chia tách) trường trung học cơ sở (THCS) tư thục - Quảng Ngãi
Công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng mầm non tư thục - Quảng Ngãi
Công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường tiểu học tư thục - Quảng Ngãi
Công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở tư thục - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường (cấp tiểu học và Trung học cơ sở) - Quảng Ngãi
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bổ túc Trung học cơ sở từ sổ gốc - Quảng Ngãi
Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bổ túc Trung học cơ sở - Quảng Ngãi
Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ - Quảng Ngãi
Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ - Quảng Ngãi
Cấp giấy báo tử và xác nhận liệt sĩ - Quảng Ngãi
TTHC đang xem
Cấp bản sao văn bản công chứng - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-036810-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
25