Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-036823-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công chứng viên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 2 ngày làm việc, không quá 10 ngày làm việc đối với hợp phức tạp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy ủy quyền
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức:: - Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ cho Công chứng viên để yêu cầu công chứng và xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp để đối chiếu và viết phiếu yêu cầu công chứng
+ Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ thì Công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung
+ Hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì Công chứng viên tiến hành hoàn tất thủ tục để công chứng hoặc viết phiếu hẹn
- Theo phiếu hẹn người yêu cầu phải có mặt tại Phòng Công chứng để tiến hành ký giấy ủy quyền
- Người yêu cầu nộp Lệ phí, phí và nhận hồ sơ tại bộ phận trả hồ sơ
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ của người yêu cầu công chứng theo thứ tự kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Việc kiểm tra bao gồm việc kiểm tra hồ sơ có thuộc các trường hợp được phép giao dịch theo qui định của pháp luật hay không.
+ Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn đề chưa rõ, việc giao kết hợp đồng, giao dịch có dấu hiệu bị đe dọa, cưỡng ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi ngờ đối tượng của hợp đồng, giao dịch là không có thật thì Công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, Công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định.
+ Trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, phù hợp với qui định của pháp luật thì Công chứng viên tiến hành thụ lý chuyển cho chuyên viên lập giấy ủy quyền theo yêu cầu.
+ Nếu giấy ủy quyền đã được soạn thảo sẵn thì Công chứng viên kiểm tra dự thảo giấy ủy quyền ; nếu trong dự thảo giấy ủy quyền có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của giấy ủy quyền không phù hợp với thực tế thì Công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì Công chứng viên có quyền từ chối công chứng.
+ Đúng ngày hẹn, khách đến đọc kiểm tra nội dung của giấy ủy quyền (đối với giấy ủy quyền do Công chứng viên soạn thảo theo yêu cầu). Trường hợp khách có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hợp đồng thì Công chứng viên xem xét và thực hiện sửa đổi bổ sung, nếu đồng ý thì Công chứng viên hướng dẫn khách ký, điểm chỉ vào từng trang của giấy ủy quyền.
+ Công chứng viên ghi lời chứng ký vào từng trang của giấy ủy quyền.
- Bộ phận văn thư đóng dấu, thu phí trả hồ sơ cho người có yêu cầu.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7), trong giờ hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người lập giấy ủy quyền phải tự nguyện, sáng suốt, minh mẫn, không bị ép buộc
- Có người làm chứng nếu người giao kết hợp đồng không biết đọc, không ký, không điểm chỉ được
- Người không biết tiếng Việt thì phải có người phiên dịch
Đối với cá nhân:
- Phiếu yêu cầu công chứng
- Giấy ủy quyền
- Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực
- Giấy tờ về tài sản ủy quyền (nếu có)
Đối với tổ chức:
- Phiếu yêu cầu công chứng
- Giấy ủy quyền
- Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực
- Giấy tờ về tài sản ủy quyền (nếu có)
- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng (Luật Công chứng)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí công chứng hợp đồng ủy quyền 20.000đ/ trường hợp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [42]
Hợp đồng tặng cho nhà ở - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng tặng cho phương tiện giao thông, đường bộ, đường thủy - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng mua bán phương tiện giao thông, đường bộ, đường thủy - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà chủ tài sản và chủ quyền sử dụng đất khác nhau - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản trên đất thuê hàng năm - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà chủ tài sản và chủ quyền sử dụng đất khác nhau - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng bán doanh nghiệp - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng bảo lãnh - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng cầm cố tài sản - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng cho mượn nhà - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng đặt cọc - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng vay tài sản - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng thuê nhà chung cư - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng thuê nhà ở - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng đã công chứng - Quảng Ngãi
Công chứng văn bản thuận phân chia di sản thừa kế - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng mượn tài sản - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng mua tài sản bán đấu giá là bất động sản - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng thuê tài sản - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Quảng Ngãi
TTHC đang xem
Công chứng giấy ủy quyền - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-036823-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
35