Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-047889-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công chứng viên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng - Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 1 - 3 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản từ chối thừa kế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với người yêu cầu công chứng:: - Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ cho Công chứng viên để yêu cầu công chứng và xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp để đối chiếu và viết phiếu yêu cầu công chứng
+ Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ thì công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung
+ Hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì công chứng viên tiến hành hoàn tất thủ tục để công chứng hoặc viết phiếu hẹn
- Trong ngày làm việc (đối với hồ sơ đơn giản), hoặc theo phiếu hẹn (đối với hồ sơ phức tạp) các bên giao kết văn bản phải có mặt tại phòng công chứng để tiến hành ký kết
- Người yêu cầu nộp lệ phí và nhận hồ sơ tại bộ phận trả hồ sơ
Đối với cơ quan nhà nước:: - Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ của người yêu cầu công chứng theo thứ tự kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Việc kiểm tra bao gồm việc kiểm tra hồ sơ có thuộc các trường hợp được phép giao dịch theo qui định của pháp luật hay không
- Nếu hồ sơ đầy đủ, phù hợp với qui định của pháp luật thì công chứng viên tiến hành giải quyết hồ sơ
- Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn đề chưa rõ, việc giao kết hợp đồng, giao dịch có dấu hiệu bị đe doạ, cưỡng ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi ngờ đối tượng của giao dịch là không có thật thì công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định; trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng..
- Công chứng viên kiểm tra dự thảo văn bản (đối với trường hợp công chứng văn bản mà người yêu cầu công chứng đã soạn thảo ) nếu trong dự thảo văn bản có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của văn bản không phù hợp với thực tế thì công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng
- Đúng ngày hẹn khách đến đọc kiểm tra nội dung của văn bản (đối với trường yêu cầu công chứng viên soạn thảo). Trường hợp khách có yêu cầu sửa đổi, bổ sung văn bản thì CCV xem xét và thực hiện sửa đổi bổ sung, nếu đồng ý thì công chứng viên hướng dẫn khách ký, điểm chỉ vào từng trang của văn bản
- Công chứng viên ghi lời chứng ký vào từng trang của văn bản
- Chuyển hồ sơ cho bộ phận văn thư, lưu trữ để đóng dấu, thu phí, trả và lưu hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy khám sức khỏe tâm thần (trường hợp có nghi ngờ về sức khỏe)
Người làm chứng nếu không đọc, không ký được
Thời hạn từ chối thừa kế 6 tháng kể từ khi người để lại thừa kế chết và không nhằm để trốn nghĩa vụ nào
Phiếu yêu cầu công chứng
Văn bản từ chối thừa kế
Giấy tờ tùy thân
Giấy chứng tử người để thừa kế
Giấy tờ chứng minh quan hệ thừa kế (giấy khai sinh; giấy chứng nhận kết hôn...)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí công chứng: 20.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công chứng văn bản từ chối thừa kế - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-047889-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
49