Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-047971-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân:: - Điền đầy đủ thông tin, xác nhận của cơ quan chức năng (nếu có) vào các biểu mẫu, chuẩn bị và sắp xếp đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu của hồ sơ.
- Nộp hồ sơ Cấp chứng chỉ hành nghề dược tại bộ phận bộ phận một cửa Sở Y tế Quảng Ngãi.
- Sau 30 ngày nhận hồ sơ đến tại bộ phận một cửa - Sở Y tế Quảng Ngãi để nhận kết quả.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:: - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ giao cho người nội.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: thứ 3 và thứ 5 hàng tuần
+ Sáng: 07 h 00 – 11h00.
+ Chiều: 13h30 – 17h00.
- Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Dược.
- Hồ sơ Cấp chứng chỉ hành nghề dược được tổng hợp, thông qua Hội đồng tư vấn hành nghề dược xem xét, thẩm định và trình Giám đốc Sở Y tế quyết định cấp hay không cấp chứng chỉ hành nghề dược.
- Phòng Quản lý Dược:
In Chứng chỉ hành nghề theo mẫu của Bộ Y tế cấp cho đối tượng.
Làm công văn trả lời, nêu rõ lý do (trong trường hợp không cấp Chứng chỉ hành nghề dược).
- Chuyển trả kết quả cho bộ phận một cửa.
- Trả kết quả theo thời gian quy định.
Đối với cấp mới:
Hồ sơ đối với người Việt Nam, bao gồm
a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược (mẫu).
b) Bản sao hợp pháp Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn.
c) Sơ yếu lý lịch.
d) Giấy khám sức khỏe (mẫu).
đ) Giấy xác nhận thời gian thực hành.
e) Bản cam kết
g) 2 ảnh cỡ 4 cm * 6cm (mới nhất), 2 bao thư có dán tem ghi địa chỉ người nhận.
h)Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân có công chứng hoặc chứng thực.
i) Bản sao văn bản thay đổi địa chỉ thường trú.
k) Văn bản đồng ý cho phép hành nghề y tư nhân của Thủ trưởng cơ quan (nếu có) (mẫu).
l) Các giấy tờ liên quan: ………………………………………….
Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:
a) Các giấy tờ theo quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, và g;
b) Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận;
c) Giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban giám đốc của cơ sở kinh doanh thuốc;
d) Bản sao hộ chiếu có công chức hoặc xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước mà họ là công dân;
Văn bằng chuyên môn về dược và các giấy tờ khác theo quy định tại điểm b, đ của người Việt Nam và điểm b đối người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, xác nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Hồ sơ đề nghị đổi chứng chỉ hành nghề dược do hỏng hoặc rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược, bao gồm:
a) Đơn đề nghị đổi Chứng chỉ hành nghề dược;
b) Bản sao hợp pháp văn bản chấp thuận việc thay đổi địa chỉ thường trú của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược;
c) Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp;
d) 02 ảnh 4cm x 6cm.
Hồ sơ đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược:
a) Đơn đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược;
b) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế cấp trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp;
c) Bản sao Chứng chỉ hành nghề dược đã cấp;
d) 02 ảnh 4cm x 6cm.
Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược;
b) Giấy báo mất Chứng chỉ hành nghề dược có xác nhận của cơ quan công an cấp phường, xã nơi người đó bị mất Chứng chỉ hành nghề dược;
c) 02 ảnh 4cm x 6cm.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp mới, gia hạn, mất, đổi chứng chỉ hành nghề dược, theo quy định của Bộ Tài chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho người Việt Nam - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-047971-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26