Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-049622-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi, Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Công ty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, Phường liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với Công ty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp Quảng Ngãi: - Bước 1: Hướng dẫn các doanh nghiệp trong KCN điền đúng và đầy đủ vào mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các biểu mẫu kèm theo do văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp. Đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu
- Bước 2: Nộp 02 bộ hồ sơ tại Xã, Phường nơi có đất doanh nghiệp đang sử dụng để được xác nhận về tình trạng thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Bước 3: Nhận lại hồ sơ từ phòng một cửa UBND Phường, Xã nơi có đất doanh nghiệp đang sử dụng và nộp tại Phòng một cửa Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi
- Bước 4: Nhận kết quả tại Phòng một cửa Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi và bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Doanh nghiệp
Đối với các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp: - Bước 1: Sau khi được Ban Quản lý cấp giấy chứng nhận đầu tư, Doanh nghiệp KCN Quảng Ngãi tiến hành ký hợp đồng đo vẽ với một đơn vị nào đó để có diện tích chính xác ký hợp đồng thuê đất và có trích lục để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Bước 2: điền đúng và đầy đủ vào mẫu đơn do văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp theo sự hướng dẫn của Công ty Phát triển hạ tầng và nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu
- Bước 3: Nhận kết quả từ Công ty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày thứ 2, 4,6 trong tuần; sáng từ 8h đến 11h; chiều từ 14h đến 17h
- Bước 2: Đại diện Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất phê duyệt kết quả thẩm tra vào mẫu đơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
- Bước 3: Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và có ý kiến trực tiếp vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
- Bước 4: Hồ sơ được chuyển về Phòng Công nghiệp - Xây dựng dân dụng - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ xem xét và kiểm tra nếu đầy đủ và đúng theo quy định thì trình Lãnh đạo tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Bước 5: Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao lại cho Phòng một cửa thuộc Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi và trả kết quả
Thời gian trả kết quả: Vào các ngày thứ 2,4,6 trong tuần; sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 14h đến 17 h
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ đầu tư Khu công nghiệp phải có hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới có thể cho doanh nghiệp thuê lại
Phải làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu quy định)
- Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng (theo mẫu quy định)
- Thống kê các thửa đất (kèm theo Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng) (theo mẫu quy định)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Hợp đồng thuê lại đất
- Trích lục bản đồ thửa đất
- Biên bản bàn giao mặt bằng
- Số đỏ gốc của Chủ đầu tư cho thuê hạ tầng
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 02/ĐĐ
Tải về
Mẫu số 04a/ĐK
Tải về
Mẫu số 07/ĐK
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí địa chính 100.000 đồng/sổ
Phí thẩm định đối với đơn vị hành chính sự nghiệp: 500.000 đồng/sổĐơn vị sản xuất kinhh doanh:Dưới 1ha: 600.000 đồngTừ 1ha đến dưới 2ha: 1.000.000 đồngTừ 2 ha đến dưới 5ha: 2.000.000 đồngTừ 10ha đến dưới 20ha: 4.000.000 đồngTừ 20 ha trở lên: 5.000.000 đồng
Phí trích đo thửa đất Dưới 100m2: 508.000đồng/thửa Từ 100 m2 đến dưới 300 m2: 634.000 đồng/thửa Từ 300m2 đến dưới 500m2: 761.000 đồng/thửa Từ 500 m2 đến dưới 1000 m2: 952.000 đồng/thửa Từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2: 1.269.000 đồng/thửa Từ 3.000 m2 đến dưới 10.000 m2: 1.903.000 đồng/thửa Đối với Khu công nghiệp Tịnh Phong: Phí trích đo thửa đất: Dưới 100m2: 508.000đồng/thửa Từ 100 m2 đến dưới 300 m2: 634.000 đồng/thửa Từ 300m2 đến dưới 500m2: 761.000 đồng/thửa Từ 500 m2 đến dưới 1000 m2: 952.000 đồng/thửa Từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2: 1.269.000 đồng/thửa Từ 3.000 m2 đến dưới 10.000 m2: 1.903.000 đồng/thửa. Đối vớiKCN QuảngPhú: Dưới 100m2: 758.000 đồng/thửa Từ 100 m2 đến dưới 300m2: 1.074.000 đồng/thửa Từ 300 m2 đến dưới 500 m2: 1.138.000 đồng/ thửa Từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2: 1.429.000 đồng/thửa Từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2: 1.896.000 đồng/ thửa Từ 3000 m2 đếm dưới 10.000 m2: 2.845.000 đồng/thửa
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [18]
Xác nhận đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa nước - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà chủ tài sản và chủ quyền sử dụng đất khác nhau - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản trên đất thuê hàng năm - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà chủ tài sản và chủ quyền sử dụng đất khác nhau - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Ngãi
Công chứng di chúc - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng bán doanh nghiệp - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng bảo lãnh - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng cầm cố tài sản - Quảng Ngãi
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất - Quảng Ngãi

0
30