Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-051458-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công chứng viên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày đối với hợp đồng đơn giản, không quá 10 ngày đối với hợp đồng phức tạp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng tặng cho nhà ở
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với người yêu cầu công chứng: Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ cho Công chứng viên để yêu cầu công chứng và xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp để đối chiếu và viết phiếu yêu cầu công chứng.
- Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ thì công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung.
- Hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì công chứng viên viết phiếu hẹn
Không quá 2 ngày làm việc (đối với hồ sơ đơn giản), không quá 10 ngày làm việc (đối với hồ sơ phức tạp) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hai bên giao kết hợp đồng phải có mặt tại Phòng Công chứng để tiến hành ký kết hợp đồng.
Người yêu cầu công chứng nộp Lệ phí, phí và nhận hồ sơ tại bộ phận trả hồ sơ.
Đối với cơ quan nhà nước: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ của người yêu cầu công chứng theo thứ tự kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Việc kiểm tra bao gồm việc kiểm tra hồ sơ có thuộc các trường hợp được phép giao dịch theo qui định của pháp luật hay không.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, phù hợp với qui định của pháp luật thì công chứng viên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn.
- Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở có dấu hiệu bị sửa chữa hoặc giả mạo thì Công chứng viên gởi phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu cung cấp thông tin về thửa đất và nhà ở.
-Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn đề chưa rõ, việc giao kết hợp đồng, giao dịch có dấu hiệu bị đe dọa, cưỡng ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi ngờ đối tượng của hợp đồng, giao dịch là không có thật thì Công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, Công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định; trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng.
- Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng, giao dịch; (đối với trường hợp công chứng hợp đồng giao dịch mà người yêu cầu công chứng đã soạn thảo hợp đồng) nếu trong dự thảo hợp đồng, giao dịch có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của hợp đồng, giao dịch không phù hợp với thực tế thì Công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì Công chứng viên có quyền từ chối công chứng.
Đúng ngày hẹn người yêu cầu công chứng đến đọc kiểm tra nội dung của hợp đồng (đối với hợp đồng người đi công chứng yêu cầu Công chứng viên soạn thảo). Trường hợp người yêu cầu công chứng có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hợp đồng thì Công chứng viên xem xét và thực hiện sửa đổi bổ sung, nếu đồng ý thì Công chứng viên hướng dẫn người yêu cầu công chứng ký, điểm chỉ vào từng trang của hợp đồng.
Công chứng viên ghi lời chứng ký vào từng trang của hợp đồng.
Chuyển trả hồ sơ cho bộ phận văn thư, lưu trữ để đóng dấu, thu phí , trả và lưu hồ sơ
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ hai đến thứ bảy), trong giờ hành chính
Đối với cá nhân:
+ Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu).
+ Dự thảo hợp đồng (đối với trường hợp công chứng hợp đồng đã được soạn thảo sẵn).
+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
+ Hộ khẩu.
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
+ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu chưa có vợ hoặc chồng, vợ/chồng chết, ly hôn), giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng sống chung trước ngày 3/1/1987 (trường hợp đã có vợ hoặc chồng).
+ Nếu là tài sản riêng phải có Giấy tờ kèm theo để chứng minh tài sản riêng như: văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản; Hợp đồng tặng cho, giấy cam kết của vợ hoặc chồng; bản án, quyết định của Toà án; quyết định của cơ quan có thẩm quyền…
Đối với tổ chức:
+ Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu).
+ Dự thảo hợp đồng (đối với trường hợp công chứng hợp đồng đã được soạn thảo sẵn).
+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập của cơ quan có thẩm quyền cấp.
+ Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là Công ty trách nhiệm hữu hạn), Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng cổ đông (nếu là Công ty cổ phần).
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
+ Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (nếu người đứng đầu tổ chức không đến Phòng Công chứng được).
+ Giấy chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu của người đại diện.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản (Mẫu số 01/PYC)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí công chứng: Được tính trên giá trị nhà ở hoặc giá trị hợp đồng.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hợp đồng tặng cho nhà ở - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-051458-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21