Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-052375-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng công trình gồm các bước sau:: - Nộp hồ sơ tại phòng một cửa - Sở Xây dựng;
- Nhận và chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu Sở Xây dựng (nếu có);
- Nộp lại hồ sơ đã chỉnh sửa (nếu có);
- Nhận Giấy phép xây dựng tại phòng một cửa - Sở Xây dựng.
Đối với cơ quan nhà nước:: - Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ tại phòng một cửa;
- Trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu chỉnh sửa sai sót (nếu có);
- Tiếp nhận lại hồ sơ do tổ chức đã chỉnh sửa (nếu có);
- Thu lệ phí, phí xây dựng và Cấp phép xây dựng công trình tại phòng một cửa - Sở Xây dựng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Diện tích, hình dạng, kích thước của lô đất phải đảm bảo điều kiện tối thiểu theo quy định
Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình khác theo quy định.
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất; hợp đồng thuê đặt trạm với chủ công trình (áp dụng đối với trường hợp xin cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại 2)
Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình
Đối với các công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở được thẩm định: bổ sung thêm Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở
Đối với công trình tôn giáo: bổ sung văn bản chấp thuận của Sở Nội Vụ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biểu mẫu 1: ĐƠN XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho công trình và nhà ở riêng lẻ ở đô thị)
Biểu mẫu 2: ĐƠN XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG TẠM
Biểu mẫu 3: ĐƠN XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho công trình trạm và cột ăng ten xây dựng trên mặt đất – BTS loại I).
Biểu mẫu 4: ĐƠN XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho trạm và cột ăng ten được lắp đặt vào công trình xây dựng – BTS loại II).
Biểu mẫu 5: ĐƠN XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG (Cho công trình thuộc dự án:………..)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: (tạm thu): 100.000đ/GP
Phí Xây dựng: 0,15% - 0,5% giá trị xây lắp công trình.

0
28