Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-052620-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc đối với hồ sơ thông thường và 45 ngày đối với hồ sơ sai phép hoặc không phép trước ngày 01/7/2004 nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm xây dựng và cho phép tồn tại
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:: Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo đúng yêu cầu và cử người đại diện hợp pháp để nộp và nhận hồ sơ tại Sở Xây dựng
Bước 2:: Nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn
Bước 3:: Thực hiện việc nộp lệ phí trước bạ và các khoản nghĩa vụ tài chính khác theo quy định khi có thông báo của Sở xây dựng
Bước 4:: Trước khi nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở chủ sở hữu phải nộp các giấy tờ sau cho Sở Xây dựng:
+ Biên lai thu các khoản lệ phí.
+ Các giấy tờ gốc của nhà ở theo quy định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu)
Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc bản sao hợp đồng thuê lại đất có nội dung cho phép xây dựng nhà ở, công trình xây dựng, kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê (nếu đất thuê)
Bản sao một trong các loại giấy tờ chứng minh tạo lập nhà ở, công trình xây dựng hợp pháp theo quy định tại Điều 15 của Quy định này; nếu nhà ở, công trình xây dựng được xây dựng mới theo Giấy phép xây dựng phải có thêm:
a. Trường hợp nhà ở, công trình xây dựng được xây dựng lại đúng theo Giấy phép xây dựng, kèm bản chính các giấy tờ về cấp phép xây dựng và hoàn thành nhà ở, công trình xây dựng theo từng giai đoạn được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 của Quy định này.
b. Trường hợp nhà ở, công trình xây dựng được xây dựng không phép trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 (ngày Luật Xây dựng có hiệu lực), hoặc sai phép trước và sau ngày 01 tháng 7 năm 2004, kèm bản chính các giấy tờ về cấp phép xây dựng, hoàn thành nhà ở, công trình xây dựng theo từng giai đoạn, Quyết định xử lý vi phạm xây dựng và cho phép tồn tại phần diện tích vi phạm xây dựng theo quyết định cấp có thẩm quyền và giấy tờ chứng minh chủ sở hữu đã thực hiện xong các biện pháp chế tài được nêu tại văn bản xử lý vi phạm xây dựng theo quy định.
c. Trường hợp được miễn Giấy phép xây dựng đối với dự án phát triển nhà ở, phải có bản chính và bản sao các giấy tờ liên quan đến việc đầu tư xây dựng, hoàn thành công trình xây dựng và đưa vào sử dụng theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng.
d. Bản sao hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án nhà ở (đối với doanh nghiệp Nhà nước).
Bản chính bản vẽ sơ đồ nhà, đất;
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc Quyết định thành lập tổ chức, hoặc Giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cấp.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy sở hữu nhà
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng: 500.000 đồng
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-052620-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26