Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-055685-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nghiệp vụ Y, Hội đồng tư vấn hành nghề y tư nhân
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 40 ngày làm việc (trường hợp cần bổ sung hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chuc, cá nhân:: - Điền đầy đủ thông tin, xác nhận của cơ quan chức năng (nếu có) vào các biểu mẫu, chuẩn bị và sắp xếp đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu của hồ sơ.
- Nộp hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân tại bộ phận bộ phận một cửa Sở Y tế Quảng Ngãi.
- Sau 30 ngày làm việc hoặc 40 ngày làm việc (đối với trường hợp phải bổ sung hồ sơ) đến tại bộ phận một cửa - Sở Y tế Quảng Ngãi để nhận kết quả.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:: - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ giao cho người nộp.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: thứ 3 và thứ 5 hàng tuần
+ Sáng: 07h00 – 11h00.
+ Chiều: 13h30 – 17h00.
- Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y.
- Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân được tổng hợp, chuyển cho Đoàn thẩm định điều kiện cơ sở hành nghề y tư nhân.
- Đoàn thẩm định điều kiện cơ sở hành nghề y tư nhân:
+ Tiến hành thẩm định trực tiếp tại cơ sở nơi đề nghị thẩm định.
+ Trình Biên bản thẩm định lên Giám đốc Sở Y tế xem xét việc cấp hay không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.
+ In Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề theo mẫu của Bộ Y tế cấp cho đối tượng.
+ Làm công văn trả lời, nêu rõ lý do (trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề)
- Chuyển trả kết quả cho bộ phận một cửa.
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân;
- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề y tư nhân phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề;
- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất - kỹ thuật;
- 2 ảnh cỡ 4 cm * 6cm (mới nhất), 2 bao thư có dán tem ghi địa chỉ người nhận.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất - kỹ thuật
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với cơ sở y tế tư nhân
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-055685-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26