Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-056317-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Trưởng Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 ngày làm việc; Cục Thuế tỉnh 2 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận, Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức (thành lập doanh nghiệp):: Bước 1:
+ Đối với cá nhân khi thành lập Công ty TNHH phải đến Phòng ĐKKD để lấy mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, tờ khai đăng ký thuế để điền vào (theo mẫu qui định); Danh sách thành viên (theo mẫu qui định); Điều lệ Công ty (theo quy định của Luật) và photo chứng minh nhân dân (bản sao hợp lệ)
+ Đối với tổ chức khi thành lập Công ty TNHH phải đến Phòng ĐKKD để lấy mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, tờ khai đăng ký thuế để điền vào (theo mẫu qui định); Danh sách thành viên (theo mẫu qui định); Điều lệ Công ty (theo quy định của Luật) và photo chứng minh nhân dân (bản sao hợp lệ); Quyết định cử người đảm nhận phần vốn góp vào công ty mới; Bản sao hợp lệ Chứng nhận Đăng ký kinh doanh của tổ chức
Bước 2: Sau khi thực hiện xong bước 1, Cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp phải nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: 96 Nguyễn Nghiêm, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Bước 3: Sau 05 ngày làm việc (kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ) cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp đến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: 96 Nguyễn Nghiêm, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi để nhận kết quả
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi giấy biên nhận (theo mẫu qui định) cho người nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo qui định (hạn chế tối đa việc chỉnh sửa nhiều lần).
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. (Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ cuối ngày chuyển cho Văn thư của Sở vào sổ đồng thời chuyển 01 bộ cho Cục thuế tỉnh để lấy mã số doanh nghiệp, trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh thông báo kết quả mã số doanh nghiệp cho cơ quan Đăng ký kinh doanh để ghi vào giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp
Bước 3:
+ Sau khi có thông báo kết quả mã số doanh nghiệp, cán bộ Phòng ĐKKD phải nhập thông tin doanh nghiệp vào máy và in giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh trình lãnh đạo ký và trả kết quả đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.(thời hạn tối đa 5 ngày làm việc) .
+ Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải đến ký nhận và Phiếu trả kết quả theo mẫu qui định và nộp lệ phí đăng ký kinh doanh.
+ Thời gian trả kết quả: vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. (Sáng: 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ).
Đối với cá nhân:
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu qui định);
- Danh sách thành viên (theo mẫu qui định);
- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu qui định);
- Điều lệ Công ty (theo quy định của Luật);
- Bản sao hợp lệ giấy Chứng minh nhân dân;
Đối với tổ chức:
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu qui định);
- Danh sách thành viên (theo mẫu qui định);
- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu qui định);
- Điều lệ Công ty (theo quy định của Luật);
- Bản sao hợp lệ giấy Chứng minh nhân dân;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức;
- Quyết định cử người đảm nhận phần vốn góp
Số bộ hồ sơ: 01bộ (Riêng: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, Bản kê khai thông tin đăng ký thuế 02 bộ)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách thành viên
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh loại hình Công ty TNHH : 200.000đồng/ 1 lần cấp mới.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-056317-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34