Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-057285-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Trưởng Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận, Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với Chủ Doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty, tổ chức (Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp):: Bước 1:
- Đối với Chủ Doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty (cá nhân) khi đăng ký, thay đổi tên doanh nghiệp phải đến Phòng đăng ký kinh doanh để lấy mẫu thông báo thay đổi (theo mẫu qui định); Quyết định thay đổi;
- Đối với tổ chức khi đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp phải đến Phòng đăng ký kinh doanh để lấy mẫu thông báo thay đổi (theo mẫu qui định); Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; Quyết định thay đổi;
Bước 2: Sau khi thực hiện xong bước 1, Cá nhân, tổ chức đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp phải nộp đủ hồ sơ đăng ký thay đổi tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: 96 Nguyễn Nghiêm, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Bước 3: Sau 05 ngày làm việc (kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ) cá nhân, tổ chức đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: 96 Nguyễn Nghiêm, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi để nhận kết quả.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:: Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi giấy biên nhận (theo mẫu qui định) cho người đến nộp hồ sơ đăng ký thay đổi.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo qui định (hạn chế tối đa việc chỉnh sửa nhiều lần).
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ cuối ngày chuyển cho Văn thư của Sở vào sổ và Văn thư chuyển trả lại hồ sơ thay đổi cho Phòng Đăng ký kinh doanh.
Bước 3:
- Cán bộ Phòng đăng ký kinh doanh phải nhập thông tin doanh nghiệp vào máy và in giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trình lãnh đạo ký và trả kết quả (thời hạn tối đa 5 ngày làm việc).
- Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải đến ký nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; Phiếu trả kết quả theo mẫu qui định và nộp lệ phí đăng ký kinh doanh.
- Thời gian trả kết quả: vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ).
Đối với cá nhân chủ sở hữu công ty (cá nhân):
+ Thông báo thay đổi (theo mẫu qui định)
+ Quyết định
+ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản gốc)
+ Mã số thuế
Đối với tổ chức:
+ Thông báo thay đổi (theo mẫu qui định)
+ Quyết định thành lập
+ Biên bản họp
+ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản gốc)
+ Mã số thuế
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cá nhân, chủ sở hữu, tổ chức : 20.000đồng/ 1 lần đăng ký thay đổi.
Căn cứ pháp lý

0
28