Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-057296-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Trưởng Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận, Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức (Đăng ký thay đổi thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ):: - Bước 1: Đối với tổ chức khi Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên phải đến Phòng Đăng ký kinh doanh để lấy mẫu thông báo thay đổi (theo mẫu qui định); Biên bản họp Hội đồng thành viên; Quyết định thay đổi; Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp; (Phiếu thu và chi); CMND (bản sao hợp lệ) của thành viên mới
- Bước 2: Sau khi thực hiện xong bước 1, tổ chức ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên phải nộp đủ hồ sơ đăng ký thay đổi tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: 96 Nguyễn Nghiêm, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Bước 3: Sau 05 ngày làm việc (kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ) tổ chức thay đổi đăng ký ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần đến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: 96 Nguyễn Nghiêm, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi để nhận kết quả
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:: - Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi giấy biên nhận (theo mẫu qui định) cho người nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo qui định (hạn chế tối đa việc chỉnh sửa nhiều lần)
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. (Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ)
- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ cuối ngày chuyển cho Văn thư của Sở vào sổ đồng thời chuyển 01 bộ cho Cục thuế tỉnh để lấy mã số doanh nghiệp, trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh thông báo kết quả mã số doanh nghiệp cho cơ quan Đăng ký kinh doanh để ghi vào giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp
- Bước 3:
+ Sau khi có thông báo kết quả mã số doanh nghiệp, cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh phải nhập thông tin doanh nghiệp vào máy và in giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh trình lãnh đạo ký và trả kết quả đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.(thời hạn tối đa 5 ngày làm việc)
+ Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải đến ký nhận và Phiếu trả kết quả theo mẫu qui định và nộp lệ phí đăng ký kinh doanh
+ Thời gian trả kết quả: vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. (Sáng: 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nếu kinh doanh ngành nghề có vốn pháp định thì phải có giấy xác nhận của ngân hàng (theo qui định của Luật)
Thông báo thay đổi (theo mẫu qui định)
Quyết định thay đổi
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản gốc)
Mã số thuế (bản gốc)
Biên biên họp Hội đồng
Hợp đồng chuyển nhượng vốn
Phiếu thu và chi
Chứng minh nhân dân (bản sao hợp lệ) của thành viên mới
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi (theo mẫu qui định)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh loại hình Công ty TNHH : 20.000đồng/ 1 lần đăng ký thay đổi.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-057296-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21