Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-059415-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Đối với trường hợp thương nhân đăng ký kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm: cơ quan cấp phép trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận trước ngày 01 tháng 11 năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm
- Đối với trường hợp thương nhân đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm trong năm phải gửi hồ sơ trước ngày tổ chức hội chợ, triển lãm là 30 ngày, cơ quan cấp phép trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ Sở Công Thương
Bước 2: Hồ sơ sẽ được chuyển về Phòng XNK-HTQT để thẩm định, xác nhận; trình Lãnh đạo Sở ký. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả xác nhận cho thương nhân. Trường hợp không được xác nhận, Sở sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại bao gồm: tên, địa chỉ của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; tên, chủ đề hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có); thời gian, địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; quy mô dự kiến của hội chợ, triển lãm thương mại
Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của PL
Kế hoạch tổ chức hội chợ
Bằng chứng chứng minh chất lượng hàng hóa tham gia hội chợ hoặc uy tín thương nhân tham gia hội chợ phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-059415-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Xúc tiến thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23