Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-061648-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công nghệ và Môi trường- Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đúng đủ 02 bộ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức:: - Người đại diện cho tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định và được hướng dẫn công khai các thủ tục cần có.
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả theo cơ chế 01 cửa tại Phòng Công nghệ - Môi trường, Sở Công Thương.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đúng đủ và hợp lệ, đại diện tổ chức đến nhận kết quả tại nơi đã tiếp nhận hồ sơ.
Đối với cơ quan hành chính nhà nước:: - Các miễn trừ khai báo hoá chất thực hiện theo khoản 4, điều 18 Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, CB tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ và/hoặc chưa hợp lệ thì trả lời và hướng dẫn để tổ chức trên hoàn thiện lại hồ sơ trình. Trường hợp hồ sơ đúng đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là Giấy xác nhận Khai báo hóa chất đính kèm 01 bộ hồ sơ được xác nhận của Sở Công Thương.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các yêu cầu cần đáp ứng khi cấp Giấy xác nhận Khai báo hóa chất: Trách nhiệm bảo đảm an toàn, yêu cầu về cơ sở vật chất - kỹ thuật và yêu cầu về chuyên môn trong sản xuất, kinh doanh hoá chất (Luật Hoá chất- quy định tại Điều 11, 12, 13)
Yêu cầu về văn bản: Sử dụng hỗn hợp bản chính, bản sao y, bản sao có chứng thực, bản photo
Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất hoá chất
Tên, số lượng và nguồn gốc xuất xứ hoá chất
Bản khai báo hoá chất theo mẫu của Bộ Công Thương
Đối với hoá chất là hoá chất nguy hiểm, hồ sơ khai báo phải kèm theo Phiếu an toàn hoá chất tiếng Việt và bản nguyên gốc hoặc tiếng Anh
Trường hợp hoá chất đã được khai báo trước đó, tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất nguy hiểm không phải nộp lại Phiếu an toàn hoá chất
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai báo hoá chất theo mẫu của Bộ Công Thương
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất (áp dụng cho đối tượng sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất phải khai báo) - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-061648-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22