Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-061678-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công nghệ và Môi trường- Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đúng đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức:: - Người đại diện cho tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định và được hướng dẫn các thủ tục cần có.
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả theo cơ chế 01 cửa tại Phòng Công nghệ - Môi trường, Sở Công Thương.
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đúng đủ và hợp lệ, đại diện tổ chức đến nhận kết quả tại nơi đã tiếp nhận hồ sơ.
Đối với cơ quan hành chính nhà nước:: - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, CB tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ và/hoặc chưa hợp lệ thì trả lời và hướng dẫn để tổ chức trên hoàn thiện lại hồ sơ trình. Trường hợp hồ sơ đúng đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao văn bản thẩm định của Sở Công Thương đính kèm hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định cấp Giấy chứng nhận.
Tờ trình/Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai cho Trạm nạp
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Các bản vẽ mặt bằng Trạm nạp cho các đối tượng liên quan kèm các thông tin chỉ dẫn cần thiết
Bản sao các phiếu kết quả kiểm định và các giấy chứng nhận đăng ký cho các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp của Trạm
Bản sao các phiếu kết quả kiểm định các thiết bị, dụng cụ kiểm tra, đo lường trong Trạm như cân khối lượng, đo thể tích, áp kế và các thiết bị, dụng cụ khác
Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy
Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
Danh sách, thông số kỹ thuật máy, thiết bị của Trạm nạp
Quy trình nạp LPG, quy trình vận hành các máy, thiết bị, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn
Danh sách, các giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy của người quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành trạm nạp LPG và các quyết định giao nhiệm vụ
Các biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị và biên bản nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng
- Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, thương hiệu chiết nạp.
- Bản sao Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng.
- Hợp đồng thuê chiết nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai (nếu có).
- Hợp đồng cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ (nếu có).
- Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có).
- Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt.
- Báo cáo ĐTM của dự án/Bản cam kết Bảo vệ môi trường đính kèm Quyết định phê duyệt /Giấy xác nhận.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-061678-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26