Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-061842-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Cạnh tranh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: 05 ngày
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
1. Đối với cá nhân, tổ chức:: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương
- Bước 3: nhận giấy biên nhận
- Bước 4: Đúng hẹn đến nộp tiền, nhận giấy phép
2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:: - Bước 1: Phòng Quản lý Thương mại tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ,
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.
- Bước 2: Phòng Quản lý Thương mại tiến hành: lập giấy đăng ký bán hàng đa cấp trình lãnh đạo ký, chuyển kế toán, văn thư.
- Bước 3: Kế toán viết biên lai thu tiền phí, lệ phí chuyển thủ quỹ thu tiền
Văn thư vào sổ, đóng dấu chuyển phòng Quản lý Thương mại.
- Bước 4: Đúng hẹn người gửi hồ sơ đến nộp tiền tại thủ quỹ, phòng Quản lý Thương mại trả kết quả cho tổ chức và cá nhân.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không quy định
Trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất thì hồ sơ đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu)
+ Xác nhận của cơ quan Công an cấp xã về việc doanh nghiệp đã khai báo mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.
Trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát thì hồ sơ đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu)
+ Bản chính Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: 05 ngày
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đối với trường hợp cấp lại 100.000đồng/giấy

0
31