Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-062167-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý công nghiệp- Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung
- Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 2: Hồ sơ của doanh nghiệp sẽ được chuyển về Phòng QLCN để thẩm định, trình Lãnh đạo Sở ký. Kết quả chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả sẽ trả kết quả cho DN
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện chất lượng và vệ sinh an toàn sản phẩm rượu:
Phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, vệ sinh theo quy chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở và quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế
Điều kiện về bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ:
+ Dây chuyền máy móc thiết bị phải được bố trí trong không gian đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;
+ Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy bảo đảm phòng chống cháy nổ theo quy định.
Điều kiện về chủ thể: Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật có đăng ký kinh doanh sản xuất rượu
Điều kiện về cơ sở vất chất, trang thiêt bị kỹ thuật, con người:
+ Có dây chuyền máy móc thiết bị chuyên ngành để thực hiện các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất,chiết rót...phù hợp với các công đoạn và quy mô sản xuất;
+ Có quy trình sản xuất sản phẩm rượu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;
+ Có các thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn trong quá trình sản xuất;
+ Diện tích cơ sở sản xuất bao gồm khu chế biến khu bảo quản có tổng diện tích không dưới 500m2, trong đó phải bố trí kho riêng cho bảo quản sản phẩm;
+ Có các thiết bị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm của khu chế biến và khu bảo quản phù hợp với quy mô sản xuất;
+ Phải có hợp đồng lao động với người có trình độ kỹ thuật, chuyên môn (có bằng trung cấp trở lên) phù hợp với ngành sản xuất rượu;
+ Người lao động tham gia trực tiếp sản xuất phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ, không mắc các bệnh truyền nhiễm do cơ quan y tế cấp.
Điều kiện về đầu tư: Quy mô, địa điểm đầu tư cơ sở sản xuất phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát
Điều kiện về sở hữu nhãn hiệu hàng hoá: Phải có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá đã được đăng ký và được bảo hộ tại Việt Nam
Sở Công Thương chỉ cấp Giấy phép sản xuất rượu đối với dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 03 triệu lít/năm
Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu theo mẫu 01 của Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương
Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư hoặc chứng nhận ĐKKD; bản sao hợp lệ mã số thuế
- Tài liệu liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 5 năm gần nhất, trong đó nêu rõ chỉ tiêu sản lượng đối với từng nhóm sản phẩm rượu, các khoảng thuế đã nộp, lợi nhuận( đối với cơ sở sản xuất rượu đang hoạt động);
+ Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh ( sản lượng từng nhóm sản phẩm, nộp thuế, lợi nhuận ) cho 05 năm tiếp theo kể từ năm xin cấp giấy phép;
+ Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất chiết rót...;
+ Bảng kê danh mục thiết bị chuyên ngành đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn;
+ Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, bản thiết kế hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm;
+ Bảng kê diện tích, sơ đồ thiết kế nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu nhà xưỡng, công trình và quyền sử dụng đất( hợp đồng thuê, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...;
+ Bản sao hợp lệ bằng cấp, giấy chứng nhân chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ và hợp đồng lao động với người lao động kỹ thuật, người trực tiếp sản xuất.
- Tài liệu có liên quan đến chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm:
+ Bản sao hợp lệ hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng
+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu
- Tài liệu có liên quan đến bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ:
+ Bản sao hợp lệ Quyết định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký cam kết môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp
+ Bản sao hợp lệ văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng chữa cháy do cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp
+ Hồ sơ thiết kế và danh mục phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu
Tải về
Giấy phép sản xuất rượu
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu (sản lượng dưới 3 triệu lít/năm)- Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-062167-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22