Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-062495-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc thông qua hệ thống bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp gia hạn giấy phép lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: Người nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp, nhà thầu, cơ quan hoặc người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa thể thao, giáo dục, y tế, nhà cung cấp theo dịch vụ xin đăng ký cấp gia hạn, giấy phép lao động cần thực hiện các bước sau đây:
Gửi công văn đề nghị xin gia hạn giấy phép lao động theo mẫu số 7 (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH). Trong đó nêu rõ lý do chưa đào tạo được người Việt Nam thay thế
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Việc làm - An toàn lao động có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp lại giấy phép lao động.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) trong giờ hành chính
Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam theo mẫu số 5 (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH, ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Bản sao Hợp đồng lao động (có xác nhận của người sử dụng lao động hoặc bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác phí Việt Nam và phía nước ngoài)
Giấy phép lao động đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (01 bộ nộp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm thủ tục cấp phép và 01 bộ lưu tại đơn vị để các cơ quan chức năng kiểm tra)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 05 (Ban hành theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp gia hạn giấy phép lao động 200.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-062495-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30