Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-062534-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc thông qua hệ thống bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: Các Doanh nghiệp, nhà thầu, cơ quan xin đăng ký cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại đơn vị cần thực hiện các bước sau đây:
+ Bước 1: Gửi công văn xin cấp giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại đơn vị (Theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
+ Bước 2: Hoàn thành các thủ tục hồ sơ nộp tại Phòng Việc làm - An toàn lao động
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng việc làm - An toàn lao động có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép lao động.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính
Văn bản xin cấp giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại đơn vị (Theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Một trong các loại văn bản tương ứng với các trường hợp sau:
+ Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài theo mẫu số 1 (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH) đối với trường hợp người nước ngoài được tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động
+ Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người nước ngoài sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam (trong văn bản nêu rõ thời gian người nước ngoài đã tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài cử sang) đối với trường hợp người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp
+ Hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài đối với trường hợp người nước ngoài làm việc trong doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam vào Việt Nam thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế kèm theo văn bản của phía nước ngoài xác nhận người nước ngoài có thời gian làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài từ 02 năm trở lên
+ Giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với trường hợp người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người lao động cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên thì chỉ cần Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp
+ Bản lý lịch tự thuật có dán ảnh của người nước ngoài theo Mẫu số 2 (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH)
+ Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài. Trường hợp người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thì do Bệnh viên Đa khoa cấp tỉnh)
Một trong các loại bản sao văn bản chứng nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật tương ứng với các trường hợp sau:
+ Chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài bao gồm bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với chuyên môn, công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động
+ Giấy xác nhận ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận và phù hợp với công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động đối với trường hợp người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý nhưng không có chứng chỉ, bằng công nhận
+ Bản liệt kê các câu lạc bộ bóng đá mà cầu thủ đã tham gia thi đấu hoặc chứng nhận của câu lạc bộ mà cầu thủ đã tham gia thi đấu trước đó đối với trường hợp người nước ngoài được tuyển dụng làm cầu thủ bóng đá cho các câu lạc bộ bóng đá tại Việt Nam
+ 03 (ba) ảnh màu (kích thước 3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ
+ Phiếu lý lịch tư pháp; giấy chứng nhận sức khoẻ; giấy xác nhận ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận; văn bản chứng nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng Việt Nam công chứng
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (01 bộ nộp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm thủ tục cấp phép và 01 bộ lưu tại đơn vị để các cơ quan chức năng kiểm tra)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 01
Tải về
Mẫu số 02
Tải về
Mẫu số 04
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép lao động 400.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Quảng Ngãi về trình tự thực hiện - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-062534-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31