Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-075137-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Kế hoạch và Đầu tư – Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Phòng PC 13 - Công an tỉnh Quảng Ngãi
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: + Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký thay đổi thành viên công ty, liên hệ với Ban Kế hoạch và Đầu tư – Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục theo quy định
+ Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký đăng ký thay đổi thành viên công ty tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Ban Kế hoạch và Đầu tư)
+ Bước 3: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Đồng thời nộp bản chính các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế (áp dụng đối với trường hợp Doanh nghiệp chưa được ghi thống nhất mã số doanh nghiệp vào trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi giấy biên nhận (theo mẫu qui định) cho người nộp hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên Công ty; nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo qui định (Chỉ được hướng dẫn chỉnh sửa một lần, đúng quy định)
+ Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ban Kế hoạch và Đầu tư nhập thông tin đăng ký thay đổi thành viên Công ty vào máy và in Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, tiến hành trả kết quả đăng ký thay đổi thành viên Công ty (thời hạn tối đa 5 ngày làm việc) cho doanh nghiệp
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu quy định)
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
+ Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên Công ty
+ Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên Công ty
Quyết định, biên bản cuộc họp phải ghi rõ những nội dung thay đổi trong điều lệ
+ Danh sách thành viên đã thay đổi
+ Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty
+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế (áp dụng đối với trường hợp Doanh nghiệp chưa được thay đổi, thống nhất mã số doanh nghiệp)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi 20.000đồng/01 lần cấp thay đổi
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-075137-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25