Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-087968-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện liên quan
Cách thức thực hiện: Cá nhân (đối với người còn sống) và thân nhân (đối với người đã chết) nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: - Kiểm tra và lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện, Sở, Ban ngành
- Lập thủ tục phát hành trợ cấp chuyển về cấp huyện trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Quyết định từ Ủy ban nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: Cá nhân (đối với người còn sống) và thân nhân (đối với người đã chết) nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Bước 1: UBND cấp xã chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động - Thuơng binh và Xã hội cấp huyện
+ Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nộp hồ sơ tại Phòng Người có công thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
+ Bước 3: Phòng người có công kiểm tra, xét duyệt tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì chuyển trả lại cho người nộp và hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo quy định trình UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt
+ Bước 4: Tiếp nhận Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh ban hành Quyết định trợ cấp 01 lần cho từng cá nhân
+ Bước 5: Chuyển Quyết định và danh sách trợ cấp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để chuyển về UBND xã
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo quy định tại tiết 1.1, khoản 1, mục II, phần I Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của liên Bộ Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước quy định:
- Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương, thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở các chiến trường B, C, K từ ngày 30/04/1975 trở về trước, không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc để nhân trợ cấp B, C, K. Cụ thể là:
+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân (diện hưởng sinh hoạt phí) quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công tác ở chiến trường phát triển thành người hưởng lương từ ngày 30/04/1975 trở về trước, bao gồm:
Người được bổ nhiệm giữ chức từ trung đội phó trở lên
Người được đề bạt cấp bậc từ Chuẩn úy hoặc trung đội bậc phó trở lên
Người được chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương công an nhân dân hoặc cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an hoặc cán bộ dân chính đảng ở miền Nam
+ Thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước được cử vào chiến trường B, C, K, hoặc khi đi chiến trường hưởng sinh hoạt phí sau đó trở thành người hưởng lương trong chiến trường từ ngày 30/04/1975 trở về trước
+ Cán bộ dân chính đảng ở miền Nam thoát ly hoạt động cách mạng tại các chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/04/1975 do các tổ chức Đảng, chính quyền cách mạng từ cấp huyện (quận) trở lên quản lý
Bản khai cá nhân (đối với người còn sống) theo mẫu 2A
Bản khai thân nhân (đối với người chết) theo mẫu 2B
Bản trích lý lịch của đối tượng theo mẫu 2C
Văn bản và Danh sách đề nghị giải quyết trợ cấp
Bản sao có chứng thực các giấy tờ liên quan
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân (đối với người còn sống) theo mẫu 2A
Tải về
Bản khai thân nhân (đối với người chết) theo mẫu 2B
Tải về
Bản trích sao lý lịch của đối tượng theo mẫu 2C
Tải về
Văn bản và Danh sách đề nghị giải quyết trợ cấp
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo diện dân chính - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-087968-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
83