Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-088037-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): + Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan + Các cơ sở giáo dục, đào tạo có liên quan + Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan + Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện liên quan + Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh và người có công
Cách thức thực hiện: Người có công với cách mạng hoặc con của họ thuộc diện được hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo nộp và nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh và người có công nơi thường trú của người có công
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính, Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (mẫu 04-UĐGD)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: Người có công với cách mạng hoặc con của họ thuộc diện được hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo nộp và nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh và người có công nơi thường trú của người có công
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Bước 1: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện hoặc Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh và người có công tiếp nhận hồ sơ và nộp hồ sơ tại Phòng Người có công
+ Bước 2: Phòng người có công kiểm tra, xét duyệt tính pháp lý và nội dung hồ sơ
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì chuyển trả lại cho người nộp và hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định).
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo quy định trình lãnh đạo ký ban hành quyết định kèm danh sách và cấp sổ theo dõi
+ Bước 3: Chuyển quyết định kèm danh sách và sổ theo dõi cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện hoặc Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh và người có công
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo quy định Tại khoản 2, mục I, Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ:
- Điều kiện 1:
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (sau đây gọi chung là thương binh)
+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng lao động trong kháng chiến; con của liệt sĩ; con của thương binh, con của bệnh binh; con bị dị dạng, dị tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học)
- Điều kiện 2:
+ Học sinh đang học ở các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông (không áp dụng cho cơ sở giáo dục thường xuyên)
+ Học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi đang theo học hệ chính qui tập trung có khóa học từ 1 năm trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú (gọi chung là cơ sở đào tạo); học liên tục lên trình độ đào tạo cao hơn gồm: Trung cấp lên cao đẳng; cao đẳng lên đại học
Bản khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo
Bản sao giấy khai sinh
Văn bản và Danh sách đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục
Bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan đến hoạt động kháng chiến mà thuộc diện được trợ cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo (mẫu số 01-ƯĐGD)
Tải về
Văn bản và Danh sách đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục (mẫu số 02-ƯĐGD)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp sổ và trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-088037-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
18