Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-088495-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): + Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan + Hội tù yêu nước các cấp + Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan + Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện liên quan
Cách thức thực hiện: Đối tượng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Bước 1: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nộp hồ sơ tại Phòng Người có công thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
+ Bước 2: Phòng người có công kiểm tra, xét duyệt tính pháp lý và nội dung hồ sơ
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì chuyển trả lại cho người nộp và hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định)
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo quy định trình lãnh đạo ký ban hành quyết định trợ cấp một lần
+ Bước 3: Chuyển Quyết định trợ cấp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo quy định Tại tiết 1.2 khoản 1, mục VIII, phần I Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì phải có một trong những giấy tờ sau:
Lý lịch cán bộ; lý lịch Đảng viên; hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù
Bản khai cá nhân (mẫu số 8-TĐ1)
Văn bản và Danh sách đề nghị giải quyết trợ cấp
Bản sao chứng thực các giấy tờ liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân (mẫu số 8-TĐ1)
Tải về
Văn bản và Danh sách đề nghị giải quyết trợ cấp
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-088495-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28