Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-088515-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan; Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân:: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nộp hồ sơ tại Phòng Người có công thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
Đối với cơ quan nhà nước:: - Phòng người có công kiểm tra, xét duyệt tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì chuyển trả lại cho người nộp và hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo qui định.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định trình lãnh đạo ký ban hành quyết định trợ cấp một lần.
- Chuyển Quyết định trợ cấp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng: thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Bằng “Có công với nước”, Huân chương kháng chiến.
Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng
Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến, Huân chương, Huy chương chiến thắng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến.
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (mẫu số 12-TT1)
Văn bản và Danh sách đề nghị giải quyết trợ cấp
Bản sao có chứng thực các giấy tờ liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (mẫu số 12-TT1)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ mai táng phí và tuất từ trần - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-088515-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
26