Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-088736-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tỉnh ủy
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan; Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện liên quan
Cách thức thực hiện: Thủ tục hồ sơ do cơ quan Đảng xét duyệt và chuyển đến Phòng Người có công
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính, Phiếu trợ cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Phòng Người có công thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hồ sơ từ Phòng chính sách Ban Tổ chức tỉnh ủy
Bước 2: Phòng người có công kiểm tra thủ tục hồ sơ trình lãnh đạo ký ban hành quyết định trợ cấp và lập phiếu trợ cấp
Bước 3: Chuyển Quyết định và phiếu trợ cấp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính
Quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945
Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945
Photo chứng thực các giấy tờ liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (mẫu số 1-LT1 hoặc mẫu số 1-LT2
Tải về
Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 (mẫu số 2-TKN1 hoặc mẫu số 2-TKN2 hoặc mẫu số 2-TKN3
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-088736-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
43