Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-088843-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan; Cơ quan quân sự cấp huyện, tỉnh liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan; Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện liên quan; Cơ quan quản lý Nghĩa trang liệt sĩ
Cách thức thực hiện: Đối tượng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Người có công
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: Cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ và nộp tại Phòng Người có công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Bước 1: Thân nhân gia đình liệt sĩ (bao gồm: Cha mẹ, vợ (chồng), con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, anh, chị, em ruột của liệt sĩ, người được thân nhân liệt sĩ ủy quyền (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã) nộp đơn xin di chuyển hài cốt tại Phòng Người có công thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
+ Bước 2: Phòng người có công kiểm tra nội dung hồ sơ
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì chuyển trả lại cho người nộp và hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo quy định trình lãnh đạo ký ban hành cho di chuyển hài cốt liệt sĩ.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo quy định tại tiết a, điểm 2, mục II Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ yêu cầu về điều kiện:
- Phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về phần mộ liệt sĩ (Phải có giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang và giấy đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú)
- Đầy đủ các thủ tục theo mẫu đơn về di chuyển hài cốt liệt sĩ
Đơn xin di chuyển hài cốt liệt sĩ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi thân nhân liệt sĩ cư trú
Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý Nghĩa trang nơi an táng mộ liệt sĩ
Giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ cư trú cấp
Bản sao có chứng thực các giấy tờ liên quan đến thông tin mộ liệt sĩ (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Di chuyển hài cốt liệt sĩ - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-088843-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
24