Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-095737-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Công dân nộp và nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 60 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính; Phiếu trợ cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện nộp hồ sơ tại Phòng Người có công
Bước 2:: hòng Người có công kiểm tra tính pháp lý, xét duyệt nội dung hồ sơ. Qua kiểm tra, nếu:
Hồ sơ chưa đầy đủ tính pháp lý hoặc nội dung sai sót, không phù hợp thì chuyển trả lại cho đơn vị nộp hồ sơ để hoàn chỉnh theo quy định).
Hồ sơ đầy đủ tính pháp lý, nội dung phù hợp với quy định của Nhà nước thì lập thủ tục giới thiệu đến Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh để giám định xác định tỷ lệ thương tật
Bước 3: Lập trích lục hồ sơ trình Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
Bước 4: Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội căn cứ biên bản giám định thương tật ra quyết định công nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật, lập phiếu trợ cấp thương tật
Bước 5: Chuyển quyết định và phiếu trợ cấp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tại Điểm 2, Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng quy định: Người bị thương có vết thương được ghi nhận trong các giấy tờ gốc như: lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân được lập trước ngày 01 tháng 01 năm 1995; phiếu chuyển thương, chuyển viện lúc bị thương; bệnh án điều trị khi bị thương; giấy ra viện khi bị thương
Đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (đối tượng viết tay)
Biên bản họp xét của Quân Dân Chính thôn, ấp, Tổ (nếu có)
Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp xã hoặc hội nghị của cơ quan (nếu người bị thương là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan do (do UBND các cấp trực tiếp quản lý)
Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 5-TB1)
Bản khai hưởng trợ cấp người hưởng chính sách như thương binh
Bản sao có chứng thực các giấy tờ có ghi nhận vết thương như: lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân được lập trước ngày 01/01/1995; phiếu chuyển thương, chuyển viện lúc bị thương; bệnh án điều trị khi bị thương; giấy ra viện khi bị thương
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đối tượng tự viết, không có mẫu
Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 5-TB1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-095737-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27