Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-142554-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thông qua thường trực hội đồng đấu giá đất – Trung tâm phát triển Quỹ đất trình Hội đồng đấu giá đất
Thời hạn giải quyết: - Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đất Hội đồng đấu giá đất sẽ căn cứ hồ sơ tiếp nhận để kiểm tra, xét duyệt các đối tượng đăng ký có đủ tư cách và điều kiện tham gia đấu giá trong thời gian tối đa không quá 07(bảy) ngày làm việc - Trên cơ sở danh sách người tham gia đấu giá đất được hội đồng xét duyệt, Thường trực hội đồng đấu giá đất(Trung tâm phát triển quỹ đất) gửi thông báo mời dự phiên đấu giá(có ghi rõ thời gian và địa điểm nộp tiền đặt cọc để tham dự phiên đấu giá ; địa điểm và thời gian tổ chức phiên đấu giá …) tối thiểu trước 07(bảy) ngày kể từ ngày tổ chức đấu giá đất
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với cá nhân, tổ chức:
- Mua hồ sơ đấu giá
- Nộp hồ sơ đấu giá
- Nộp tiền đặt cọc
- Tham dự phiên đấu giá
- Nộp tiền trúng đấu giá(nếu trúng đấu giá)
Bước 2: Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:
- Tiến hành thông báo đấu giá đất trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tổ chức bán hồ sơ và tiến hành xét duyệt hồ sơ
- Thông báo cho người có đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp tiền đặt cọc và tiến hành thu tiền đặt cọc.
- Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất của các cá nhân và tổ chức trúng đấu giá.
- Tiến hành thu tiền trúng đấu giá đất nộp vào ngân sách nhà nước.
- Tiến hành lập các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất.
Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất
Quyết định phê duyệt giá khởi điểm
Hướng dẫn xây dựng nhà
Tóm tắt thông tin khu đất đấu giá
Phiếu chỉ dẫn thực hiện đấu giá
Các mẫu: Giấy ủy quyền, Giấy bảo lãnh
Bản sao Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu của người đăng ký
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi )
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí đấu giá quyền sử dụng đất (Quyết định 28/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành phí đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-142554-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27