Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-143924-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh quyết định gia hạn, Sở Tài chính quyết định đơn giá, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan Thuế
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ 1 cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý biến động về thời hạn sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với người sử dụng đất: + Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục theo quy định
+ Bước 2: Nộp một (01) bộ hồ sơ tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với đơn xin gia hạn hoặc dự án bổ sung về sản xuất, kinh doanh đã được xét duyệt; trình UBND tỉnh quyết định gia hạn; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh làm trích sao hồ sơ địa chính
+ Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ địa chính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và gửi số liệu địa chính cho cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính
+ Bước 3: Người sử dụng đất có trách nhiệm nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết hạn, nộp chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường
+ Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất và trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất
Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 132 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định (trả lại hồ sơ cho người nộp)
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Dự án bổ sung về sản xuất, kinh doanh được xét duyệt khi xin gia hạn sử dụng đất trên mười hai (12) tháng
Hồ sơ được nộp trước khi hết hạn sử dụng đất sáu (6) tháng
Đơn xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất không vượt quá 12 tháng
Dự án bổ sung về sản xuất, kinh doanh đã được xét duyệt đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất trên 12 tháng
Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc xét duyệt dự án bổ sung đối với dự án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp mà không sử dụng vốn ngân sách nhà nước và không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc xét duyệt dự án bổ sung đối với dự án sản xuất nông nghiệp mà không sử dụng vốn ngân sách nhà nước và không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
xin gia hạn sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng nhận đăng ký biến động về sử dụng đất đai 20.000 đồng/ lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-143924-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
32